ARZOBISPADO DE TARRAGONA
Gna. Isabel Gorriz Moreno, d.e.i.c.
[email protected]

ARZOBISPADO DE BARCELONA
P. Joan Josep Moré Ramiro, SDB
c/e:  [email protected]

OBISPADO DE URGELL
Mn. Joan Pujol Balcells

OBISPADO DE TORTOSA
Rev. Ramon Labernié Castells

OBISPADO DE LLEIDA
P. Antoni Riera Figueras, sj

OBISPADO DE SOLSONA
P. Jordi Castanyer i Bachs
c/e: [email protected]

OBISPADO DE GIRONA
Sra. Pilar Pina i Espinosa

OBISPADO DE VIC
Mn. Joan Casas
c/e: [email protected]

OBISPADO DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
P. Josep M. Henríquez Farreras, OSB
c/e: [email protected]

OBISPADO DE TERRASSA
Hermana Concepció Baños, CCV
c/e: [email protected]

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA
Gmà. Xavier Fortuny (Secretari General de la URC)
C/ Urquinaona, 11, 2n 2a – 08010 – BARCELONA
c/e: [email protected]

 

La voz de la iglesia