ARZOBISPADO DE TARRAGONA
Gna. Isabel Gorriz Moreno, d.e.i.c.
consagrats@arqtgn.cat

ARZOBISPADO DE BARCELONA
P. Joan Josep Moré Ramiro, SDB
c/e:  devc@arqbcn.cat

OBISPADO DE URGELL
Mn. Joan Pujol Balcells

OBISPADO DE TORTOSA
Rev. Ramon Labernié Castells

OBISPADO DE LLEIDA
P. Antoni Riera Figueras, sj

OBISPADO DE SOLSONA
P. Jordi Castanyer i Bachs
c/e: jcastanyer@abadiamontserrat.net

OBISPADO DE GIRONA
Sra. Pilar Pina i Espinosa

OBISPADO DE VIC
Mn. Joan Casas
c/e: casasgriera@terra.es

OBISPADO DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
P. Josep M. Henríquez Farreras, OSB
c/e: vidac@bisbatsantfeliu.cat

OBISPADO DE TERRASSA
Hermana Concepció Baños, CCV
c/e: delegaciovidaconsagrada@bisbatdeterrassa.org

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA
Gmà. Llorenç Puig (Secretari General de la URC)
C/ Urquinaona, 11, 2n 2a – 08010 – BARCELONA
c/e: sec.urc@confer.es

 

La voz de la iglesia