ARQUEBISBAT DE TARRAGONA
Gna. Isabel Gorriz Moreno, d.e.i.c.
[email protected]

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
P. Joan Josep Moré Ramiro, SDB
a/e:  [email protected]

BISBAT D’URGELL
Mn. Joan Pujol Balcells

BISBAT DE TORTOSA
Rev. Ramon Labernié Castells

BISBAT DE LLEIDA
P. Antoni Riera Figueras, sj

BISBAT DE SOLSONA
P. Jordi Castanyer i Bachs
a/e: [email protected]

BISBAT DE GIRONA
Sra. Pilar Pina i Espinosa

BISBAT DE VIC
Mn. Joan Casas
a/e: [email protected]

BISBAT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
P. Josep M. Henríquez Farreras, OSB
a/e: [email protected]

BISBAT DE TERRASSA
Germana Concepció Baños, CCV
a/e: [email protected]

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA
Gmà. Xavier Fortuny (Secretari General de la URC)
C/ Urquinaona, 11, 2n 2a – 08010 – BARCELONA
a/e: [email protected]

La veu de l'església