ARQUEBISBAT DE TARRAGONA
Gna. Isabel Gorriz Moreno, d.e.i.c.
consagrats@arqtgn.cat

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
P. Joan Josep Moré Ramiro, SDB
a/e:  devc@arqbcn.cat

BISBAT D’URGELL
Mn. Joan Pujol Balcells

BISBAT DE TORTOSA
Rev. Ramon Labernié Castells

BISBAT DE LLEIDA
P. Antoni Riera Figueras, sj

BISBAT DE SOLSONA
P. Jordi Castanyer i Bachs
a/e: jcastanyer@abadiamontserrat.net

BISBAT DE GIRONA
Sra. Pilar Pina i Espinosa

BISBAT DE VIC
Mn. Joan Casas
a/e: casasgriera@terra.es

BISBAT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
P. Josep M. Henríquez Farreras, OSB
a/e: vidac@bisbatsantfeliu.cat

BISBAT DE TERRASSA
Germana Concepció Baños, CCV
a/e: delegaciovidaconsagrada@bisbatdeterrassa.org

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA
Gmà. Llorenç Puig (Secretari General de la URC)
C/ Urquinaona, 11, 2n 2a – 08010 – BARCELONA
a/e: sec.urc@confer.es

La veu de l'església