Data: 22 de gener de 2023

Estimats diocesans,

L’Església no dubta que l’evangelització ha d’assolir les cultures, és a dir, les mentalitats dels homes, el seu estil de vida, els costums i els comportaments. Els cristians hem de portar la novetat absoluta que és Crist al cor de les cultures.

Per això, el primer que cal fer és promoure tot el que hi ha de bo en les diverses cultures. Hi ha molts elements veritables i bons a les diverses cultures humanes, que l’Evangeli reconeix, afavoreix i assumeix. Així ho ha fet el cristianisme al llarg dels segles. El criteri fonamental el trobem en sant Pau: “interesseu-vos per tot allò que és autèntic, respectable, just, pur, amable, lloable, tot allò que sigui virtuós i digne d’elogi” (Filip 4, 8).

Tanmateix, des de l’Evangeli també cal ser crític amb la cultura, indicant-ne les deficiències i denunciant-ne els contravalors i els elements incompatibles amb la fe cristiana. La cultura –com l’ésser humà- també té necessitat de ser transformada pels valors de l’Evangeli. “Tota cultura i tot grup social necessiten purificació i maduració”, assenyala el papa Francesc (EG 69). Allà on s’implanta l’Evangeli, sol portar una conversió de les mentalitats i costums. De manera particular, l’Església ha de mantenir-se crítica per denunciar les idolatries (els valors passatgers que són convertits en absoluts) i les diverses amenaces contra la dignitat de l’ésser humà.

En el procés d’evangelització de la cultura –que sol ser llarg i costós- és important respectar les característiques pròpies de cada cultura i no imposar un únic model. El missatge de l´Evangeli es transmet sempre en el context d´una cultura, però no podem sacralitzar aquesta cultura, pretenent que els pobles de tots els continents acceptin la nostra manera d´expressar i viure la fe, perquè “la fe no es pot tancar dins dels confins de la comprensió i de l’expressió de una cultura” (EG 118).

Evangelitzar la cultura és molt important perquè, quan una cultura ha acollit l’Evangeli, el missatge de la salvació ja no es comunica només a través del testimoniatge personal, sinó que la mateixa cultura ajuda a que la fe sigui transmesa a les noves generacions.