Oferim la traducció al català de l’Exhortació Pastoral Comunitats acollidores i missioneres. Identitat i marc de la pastoral amb migrants, aprovada per la CXXIV Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola, a la reunió dels dies 4 a 8 de març de 2024.

L’Exhortació Pastoral Comunitats acollidores i missioneres. Identitat i marc de la pastoral amb migrants és un text redactat per la Subcomissió Episcopal per a les Migracions i la Mobilitat humana, però que també compta amb les aportacions dels bisbes de la Subcomissió Episcopal per a l’Acció Caritativa i Social . Aquestes dues subcomissions integren la Comissió Episcopal per a la Pastoral Social i Promoció Humana.

Aquesta Exhortació Pastoral actualitza l’últim document de referència de la CEE, del 2007, per oferir un nou marc de referència per a la pastoral amb persones migrades a l’Església a Espanya.

El document aporta un enfocament transversal amb l’objectiu d’aprofundir en la proximitat, la catolicitat, l’hospitalitat, la cultura de la trobada i la ciutadania plena, com a eixos per promoure la integració de les persones migrades i la seva diversitat cultural a tots els nivells de la vida del Poble de Déu. Proposa una pedagogia pastoral més centrada a treballar en xarxa i per projectes. A més, ofereix orientacions, claus de transformació i un conjunt de fins a 42 propostes i bones pràctiques.

Els criteris d’acció que proposa són: El dret a no haver de migrar, el dret a migrar i a la ciutadania mundial, la necessitat d’una autoritat mundial, la importància de la dimensió catòlica de l’Església i el desenvolupament en cada pastoral d’aquest poble de Déu que és «catòlic», així es desenvolupa en cada pastoral, l’horitzó de la cultura de la trobada. Es tracta també de fer una pastoral on la diversitat en harmonia sigui la manera de caminar junts.