Data: 7 de gener de 2024

Uns mags vinguts d’Orient prenen especial relleu en la narració del naixement de Jesús en l’evangeli segons sant Mateu. Havien vist sortir una estrella, signe de la naixença del rei dels jueus, i per això es posaren en camí per presentar-li el seu homenatge. Aquells escrutadors dels astres eren homes en recerca de sentit, amb el desig de trobar qui s’havia encès en el seu cor. Més tard aquell infant dirà: Cerqueu i trobareu (Lc 11,9). De fet, el van trobar: Veieren el nen amb Maria, la seva mare i, prostrats a terra, li presentaren el seu homenatge (2,11).

Aquesta narració manifesta que la bona nova del naixement de Crist atragué uns creients que, en aquest cas, eren mags i gentils. No posseïen la saviesa d’Israel, però sí que eren entesos en el coneixement de la natura. Déu es manifesta en la creació. El cel parla de la glòria de Déu, l’estelada anuncia el que han fet les seves mans (Sl 19,2), llegim en la Bíblia. La contemplació de la creació, així com l’estudi en profunditat de la naturalesa són camins de coneixement de l’existència del creador, com a causa i origen de tot l’univers; incloent-hi, evidentment, la criatura humana. Una obra actual, que porta per títol Dios. La ciencia. Las pruebas, amb autoria de dos científics, exposa com conèixer amb més profunditat científica els diversos aspectes de la realitat, no solament no allunya de la fe en Déu, sinó que incrementa l’admiració de l’obra sorgida de les mans del Creador. Ens diu sant Pau: D’ençà que el món va ser creat, el poder etern de Déu i la seva divinitat, que són invisibles, s’han fet visibles a la intel·ligència a través de les coses creades (Rm 1,21).

Tot i això, la revelació que els mags reberen per mitjà de l’astrologia i que els anunciava la bona de la salvació era imperfecta: no els deia on trobarien el rei tot just nat. Necessitaren les Escriptures d’Israel per a saber on trobar el qui ells buscaven. La seva humilitat i el desig de la veritat plena els va fer consultar els savis d’Israel per trobar la resposta. Per a ells fou camí d’alegria i trobament, però els entesos, en canvi, no volien adorar el Rei nounat; fins i tot, el malvat Herodes el volia assassinar. El camí de la fe és un misteri de recerca de l’home, de revelació de Déu i resposta lliure de la persona; sense oblidar el gran principi cristià: és Déu qui ve a l’encontre de la humanitat. Aquest és el misteri de Nadal.