Data: 3 d’octubre de 2021

No només digne sinó també decent. Com cada any l’Organització Internacional del Treball (OIT) i altres organitzacions que hi col·laboren promouen, el dia 7 d’octubre i arreu del món, la Jornada Mundial pel Treball decent amb una retribució digna. Aquest any, malauradament, la Jornada continua emmarcada en la crisi de la pandèmia del coronavirus i per les seves dramàtiques conseqüències en el món del treball.

Déu, al crear l’home li va encarregar la missió de vetllar per la creació i sotmetre la natura, no pas com un càstig, sinó com a col·laboració a la seva obra creadora, com a imatges seves que som: “Déu digué: Fem l’home a imatge nostra, semblant a nosaltres, i que sotmeti els peixos del mar, els ocells del cel, el bestiar, i tota la terra amb les bestioles que s’hi arrosseguen.  Déu va crear l’home a imatge seva, el va crear a imatge de Déu, creà l’home i la dona (Gn 1, 26-27).

Això implica que totes les persones han de tenir l’oportunitat de realitzar una activitat productiva que aporti un ingrés just, seguretat en el lloc de treball i protecció social per a les famílies; que ofereixi millors perspectives de desenvolupament personal i afavoreixi la integració social, és a dir un treball digne i decent.

Per tant, el fet únic de l’ocupació no és suficient, aquesta ha de ser una ocupació de qualitat, ben remunerada, que repercuteixi de manera positiva en la vida dels treballadors i en el creixement de l’economia.

El passat mes de juny, a través d’un vídeo missatge, el Papa Francesc va demanar a l’Organització Internacional del Treball (OIT) i a les autoritats relacionades amb aquests temes, solucions per sortir de l’actual crisi laboral “buscant el bé comú”, i prioritzant “els treballadors que es troben en els marges del món de la feina”.

Va dir també que resulta necessari evitar caure en la situació i els problemes que van caracteritzar el panorama previ a la pandèmia, com “el consumisme cec i la negació de les evidències que apunten a la discriminació dels nostres germans i germanes considerats com “d’un sol ús” en la nostra societat”.

Per això, va comminar a fer front a aquests desafiaments buscant solucions que ajudin a construir un nou futur “fundat en condicions laborals decents i dignes, que provinguin d’una negociació col·lectiva, i que promoguin el bé comú”.

Jesús, el Senyor, ens mostra el camí per superar les dificultats amb els seus ensenyaments i també amb les seves paràboles, com la del bon samarità, la dels vinyaters que volen treballar i no troben feina, etc.  És molt important mantenir l’esperança i esmerçar les nostres forces per construir un món més just i fraternal, el seu Regne, tal i com demanem en el Parenostre, un món en el que tots puguin realitzar-se com a persones humanes amb un treball just i digne.