El dissabte 5 de febrer la Catedral de Terrassa va ser testimoni de la presa de possessió i inici de ministeri del segon bisbe de la diòcesi de Terrassa, Mons. Salvador Cristau Coll, nomenat pel papa Francesc el proppassat el 3 de desembre de 2021.

Varen participar en la celebració 20 prelats entre cardenals, arquebisbes i bisbes, entre ells el cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona i Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, arquebisbe de Sevilla i primer bisbe de Terrassa, més els abats de Montserrat i Poblet, 110 preveres i 20 diaques, els seminaristes de la diòcesi de Terrassa, 60 religiosos representants de les comunitats presents a la diòcesi, i més de 300 feligresos en representació de les parròquies, arxiprestats, moviments, confraries i institucions eclesials. A més foren convidats representants d’altres comunitats cristianes i religions. Assistiren els alcaldes i regidors de diversos municipis, representants d’institucions civils del territori diocesà i la Directora General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya.

La celebració s’inicià a les 11 del matí i fou presidida inicialment pel cardenal Omella, per delegació del Nunci de Sa Santedat que no pogué assistir per problemes tècnics amb el seu vol aeri. A l’atri del temple, el Sr. Cardenal, acompanyat per Mons. Saiz Meneses, presentà el nou bisbe al clergat de la Catedral, el qual oferí a besar a Mons. Cristau el Lignum crucis que conté la relíquia de creu de Nostre Senyor, i a continuació aspergí amb aigua beneïda el poble i feu l’entrada solemne al temple als acords de la marxa pontifícia de Gounod. La comitiva es dirigí a la Capella del Santíssim per fer un moment de pregària i acte seguit, a la sagristia de la Catedral i davant el Col·legi de Consultors, Mons. Cristau feu la professió de fe i el jurament de fidelitat i acceptació.

Seguidament s’inicià la celebració de l’Eucaristia, acompanyada pels cants de la Capella de Música de la Catedral. Després de la salutació inicial es llegí una al·locució del Nunci i el cardenal Omella demanà que es mostressin i llegissin públicament les Lletres apostòliques amb el nomenament de Mons. Cristau com a bisbe de Terrassa. Fet això arribà un dels moments importants quan el Sr. Cardenal feu seure a la càtedra episcopal a Mons. Salvador Cristau, i li feu entrega del bàcul, com a expressió de la presa de possessió. Tots els presents aplaudiren en aquells moments i una representació de la diòcesi passà a saludar el seu nou pastor, eren infants i famílies, diaques i preveres. A partir d’aquell moment el nou bisbe de la diòcesi passà a presidir la celebració, que seguí els ritus de costum.

En la seva homilia, Mons. Cristau assenyalà els dos objectius principals per a la nova època que s’iniciava amb el seu ministeri de servei: l’evangelització i caminar junts sinodalment. Uns objectius pels quals va demanar la col·laboració i l’ajut de tots els diocesans, als quals demanà també que preguessin pel seu nou pastor. En acabar la celebració el poble fidel pogué saludar el seu bisbe.

Font: bisbat de Terrassa