Data: 7 de març de 2021

Moisès va demanar a Déu:Deixeu-me contemplar, si us plau, la vostra glòria. El Senyor li va respondre: No podràs veure la meva cara, perquè el qui em veu no pot continuar vivint(cf. Ex 33,18-19). En Moisès, com en tota persona humana, hi ha un desig innat, en el més pregon de l’ésser, que li fa cercar el rostre de Déu. Un desig profund que ens duu a tots a buscar incansablement la veritat, la bellesa i el bé. I, al mateix temps, aquest desig experimenta el vertigen del que sembla insondable. Fruit d’aquest desig,real i inabastable al mateix temps, és tota la recerca de la humanitat del misteri de Déu, la qual s’expressa en les religions. Si hi ha una constant al llarg de la història humana és la presència de la religió, no sols com una teoria per a explicar l’univers, sinó fonamentalment com un intent de trobar el significat de la vida, el sentit de la pròpia existència. Abandonar el sentit del misteri que ens demana anar més enllà de nosaltres mateixos és perdre la identitat profunda de la persona humana, ésser religiós.

En la història de la recerca del sentit profund de la vida, la fe cristiana, en continuïtat amb la història d’Israel, presenta una novetat: no és solament l’home qui busca Déu, sinó que és Déu qui ve a la recerca de la seva criatura. Aquesta novetat és la mateixa persona de Jesús de Natzaret, el Fill de Déu,en el rostre del qual —humà com el nostre!— nosaltres podem veure el rostre de Déu. El que Moisès desitjava de veure, el que cerca tota la humanitat, en Jesús s’ha fet carn de la nostra carn i el podem mirar sense cap por de morir. Aquesta és la gran condescendència divina: el rostre de Déu s’ha fet visible en el rostre de Jesús de Natzaret, el seu Fill fet home per nosaltres i per la nostra salvació.

I què és el que veiem en el rostre de Jesús? Solament i principalment la misericòrdia del Pare. Déu és amor, ens repeteix sant Joan en la seva primera carta. Aquest és el resum de tota la vida i l’obra de Jesús, assenyaladament en la seva passió, mort i resurrecció. En elles traspua el misteri amagat des de segles i que ara se’ns ha revelat: Déu és amor misericordiós, amor sense mesura a favor de nosaltres que, a causa del pecat, érem esclaus del mal i de la mort. Llegir els evangelis en aquesta clau és entrar en profunditat en la recerca del rostre de Déu. Trobar-se amb la misericòrdia de Déu és el camí del coneixement profund de qui som nosaltres.