Data: 17 d’abril de 2022

La resurrecció de Crist, com escriu Benet XVI, «des del punt de vista de la història del món és poc cridanera, és la llavor més petita de la història» (Jesús de Natzaret). Solament són testimonis d’aquest fet el sepulcre buit i el testimoniatge d’aquells que es van trobar amb Jesús ressuscitat. Per a ells tan real com la creu i la seva mort és el trobament amb Crist viu, que els ha parlat i ha permès que el toquessin, si bé ell ja no pertany al món del que és tangible. Les aparicions de Crist formen part essencial del fet de la seva resurrecció, en la realitat del que sobrepassa el que podem entendre i experimentar. Cap dels deixebles no gosava preguntar-li: «Qui sou vós?», ja sabien que era el Senyor, llegim en l’evangeli de Joan, quan estan al redós d’un foc, amb pa i peixos coent-se (21,12).

El Senyor ressuscitat ha vençut la mort i ha obert a la humanitat sencera el camí de la vida nova i veritable 

D’entre les aparicions del Senyor ressuscitat, sant Ignasi de Loiola en els Exercicis espirituals posa l’aparició de Jesús a la seva mare com la primera; argumentant-ho d’aquesta manera: «Apareció a la Virgen María; lo cual aunque no se diga en la Escritura, se tiene por dicho al decir que apareció a tantos otros, porque la Escritura supone que tenemos entendimiento, como está escrito: ¿También vosotros estáis sin entendimiento?» [299].

Aquesta intuïció de sant Ignasi ens pot ajudar a entrar una mica més en el misteri de la resurrecció de Crist i la seva importància per a la nostra vida. El Senyor ressuscitat ha vençut la mort i ha obert a la humanitat sencera el camí de la vida nova i veritable. Ara bé, hi ha un requisit indispensable per a entrar en aquesta vida que ens ve del misteri pasqual. Solament és possible des del trobament amb Crist viu: «No es comença a ser cristià per una decisió ètica o una gran idea, sinó pel trobament amb un esdeveniment, amb una Persona, que dona un nou horitzó a la vida i, amb això, la direcció decisiva» (Benet XVI, Deus charitas est 1).

La llum del ressuscitat és una resplendor que passa per l’assentiment de la fe de cada persona. I de la mateixa manera que l’encarnació del Fill de Déu va passar pel «sí» de Maria, Jesús no pot aparèixer en la seva glòria de Redemptor sense l’acolliment virginal de la nostra Mare. Aquest és el principi marià de l’Església que ens fa present la necessitat de l’acolliment, del «sí» de cada persona a la revelació de l’amor de Déu, el trobament amb l’Esdeveniment de Crist, mort i ressuscitat.