Sobre la temàtica “Eines per al discerniment vocacional”, el dia 22 de febrer va tenir lloc una Jornada de Formació per a nous Formadors, organitzada per la Comissió Episcopal per al Clergat i els Seminaris, de la CEE. Van participar-hi uns 50 formadors entre els quals hi havia també Delegats de pastoral vocacional i Vicaris per al clergat.

Van presentar la Jornada l’Arquebisbe d’Urgell i President de la Comissió, Mons. Joan-Enric Vives, i el president de la Subcomissió per als Seminaris i Bisbe auxiliar de Madrid, Mons. Jesús Vidal i va participar-hi també Mons. Sebastià Chico, Bisbe auxiliar de Cartagena i membre de la Comissió.

Les ponències van estar a càrrec del Bisbe de Zamora, Mons. Fernando Valera Sánchez, qui va dissertar sobre els elements fonamentals a tenir en compte en l’acompanyament espiritual de les noves vocacions, i el Rv. D. Antonio Secilla Buenadicha, encarregat dels grups d’itineraris de discerniment a l’Arxidiòcesi de Madrid i formador del Seminari de Madrid, que va aprofundir en les eines més concretes que han d’ajudar en el discerniment d’aquells que demanen ajuda per discernir la seva vocació sacerdotal.

Aquesta Jornada, juntament amb la que ja va tenir lloc a principis de gener i la que tindrà lloc al maig amb l’Arquebisbe Jorge Carlos Patrón Wong, Arquebisbe-Secretari  de la Congregació per al Clergat, són els tres moments que la Comissió per al Clergat i els Seminaris ofereix aquest curs per a la formació permanent dels formadors, i especialment dels incorporats recentment en els Equips formatius.