Data: 3 de gener de 2021

Estimats diocesans:

Hi ha qüestions permanents en el nostre món que moltes vegades es converteixen en problemes i han de ser objecte de la mirada cristiana. Hem repetit fins a no poder més les causes i les conseqüències de la fam, de la desigualtat social, de les migracions, del respecte als drets humans, de la dignitat de totes les persones i la seva igualtat en tots els ordres de la vida, de les minories socials i religioses i la seva reduïda rellevància, de la guerra i la pau…

Són qüestions actuals que no poden ser amagades amb motiu de la pandèmia de la Covid-19 que tots estem sofrint. L’angoixant situació d’ara, que provoca conseqüències sanitàries, econòmiques i socials molt evidents, no pot fer-nos oblidar altres qüestions importants com la pau, que l’Església posa en el cor de tothom en el primer dia de l’any nou. Aquesta Jornada Mundial de la Pau va tenir el seu inici l’any 1968, promoguda pel papa Pau VI. Abans d’aquesta data ja existeixen crides a la pau en moments puntuals per part de tots els pontífexs. Em venen al cap dos exemples eloqüents: el del papa Benet XV davant la Primera Guerra Mundial dels anys catorze al divuit del segle XX, i el del papa Joan XXIII en el seu recordat document Pau a la Terra dels anys seixanta. Hi ha molts altres exemples.

Els darrers anys, la celebració d’aquesta jornada ha comptat amb un lema per a totes les comunitats del món que, amb una paraula o amb una frase, intenta condensar la sensibilitat d’un moment concret, i sol combinar la paraula «pau» amb una altra concreció significativa.

La pau és una realitat desitjada i buscada pel gènere humà malgrat que massa sovint ens obsti nem a fer la guerra i aniquilar el germà. Em sembla urgent i necessari demanar a tots els cristians que preguin a Déu per aquesta circumstància i que siguin constructors de la pau, començant per un àmbit més pròxim, familiar o laboral. En el moment d’escriure aquest comentari no ha aparegut enca ra el lema i el missatge del Papa per a l’any 2021, que seria el suport i el motiu de la nostra col·labo ra ció i, pel ritme i agenda de la impremta, em veig obligat a anticipar la meva reflexió amb la convicció que no quedi en l’oblit en les comunitats cristianes i com a proposta per a totes les persones de bona voluntat que s’adhereixin a aquest compromís universal.

Podria fer una breu síntesi de la pau en l’Antic Testament o recordar les paraules definitives del mateix Jesús en els evangelis, però vull ser més concret i recórrer a la vostra pròpia memòria per assenyalar alguns lemes d’anys anteriors que poden resumir el nostre desig actual:

— 1969: La promoció dels drets de l’home, camí cap a la pau.

— 1970: Educar per a la pau a través de la reconciliació.

— 1980: La veritat, força de la pau.

— 1983: El diàleg per la pau, una urgència del nostre temps.

— 1990: Pau amb Déu Creador, pau amb tota la creació.

— 1994: De la família neix la pau de la família humana.

— 1998: De la justícia de cadascú neix la pau per a tots.

Feliç reflexió per a tothom. Amb la meva benedicció i afecte,