El  dijous 31 de març, al saló St. Isidor de l’edifici Sedes Sapientiae, a Madrid, de la Conferència Episcopal Espanyola, va tenir lloc la reunió de les Oficines per a la protecció de menors i prevenció d’abusos creades a les diòcesis, les congregacions religioses i altres institucions eclesials

L’objectiu d’aquesta trobada era coordinar el treball d’aquestes oficines a través del Servei de coordinació creat recentment per la Conferència Episcopal.

Des de l’any 2020, l’Església va posar en marxa un treball d’acolliment i acompanyament per a totes les víctimes, amb equips multidisciplinaris perquè se sentin no sols escoltades, sinó acollides i acompanyades.

Cada oficina, punt central de l’esforç que l’Església està fent per la veritat

En aquests dos anys s’han obert 202 oficines que tenen la missió d’estar amb les víctimes i d’estudiar i investigar sobre el terreny, des de la proximitat, tota la informació que arribi. En coordinació amb tot Espanya, cada oficina és el punt central de l’esforç que l’Església a Espanya està fent per la veritat, que és el primer pas per a la reparació i l’acompanyament a les víctimes. Per a la seva ajuda, es va crear el Servei d’acolliment que es va presentar recentment.

Aquest treball, que continuaran duent a terme les Oficines, és el centre d’una estratègia integral en la qual, juntament amb la resta de les iniciatives preses per l’Església, es troba l’auditoria externa encarregada al despatx d’advocats Cremades&Calvo-Sotelo. Aquesta estratègia reafirma la disposició de l’Església a col·laborar amb qualsevol iniciativa que busqui la veritat. Totes elles trobaran sempre, tant en les oficines com en tota l’Església, la millor disposició per a col·laborar i aportar llum sobre la veritat, que és l’objectiu comú.

Programa de les Jornades per a les oficines de protecció de menors

El secretari general de la CEE, Mons. Luis J. Argüello, va prendre la paraula en primer lloc per a saludar els participants i agrair-los la seva resposta. A més, repassà el camí recorregut per l’Església en aquests quatre últims anys.

A continuació, Jesús Rodríguez, membre de l’equip assessor de la CEE, presentà l’Informe fruit de la informació oferta per les més de 202 oficines obertes per a la denúncia i prevenció dels abusos i, sobretot, per a l’acolliment i acompanyament de les víctimes. Aquestes Oficines, en funcionament des de l’any 2020, es distribueixen per tot Espanya i són gestionades tant per les Diòcesis com per les Congregacions religioses i altres institucions eclesials, oferint punts segurs perquè les víctimes puguin denunciar el seu cas, ser escoltades i acompanyades.

El despatx Cremades presentà l’encàrrec rebut i la seva proposta de col·laboració amb les Oficines per conèixer els casos i el tractament que s’ha realitzat i els procediments seguits.

«La víctima, el seu acolliment i la identitat de les seves ferides» és el tema que abordaren Montserrat Lafuente i Mª José Díez; que també detallaren els protocols de formació i prevenció. Ambdues són membres del Servei de coordinació i assessorament per a les oficines diocesanes.

Les editorials PPC, San Pablo i Loyola, per part seva, presentaren llibres i materials editats sobre el tema.

La sessió de la tarda començà amb reunions per grups i la posada en comú. Seguidament, el Gà. Jesús Miguel Zamora, Secretari general de CONFER, moderà la presentació de protocols i actuació en centres educatius, que presenten diferents Congregacions religioses. La Jornada es clogué amb un diàleg sobre un possible disseny de trobades per als pròxims tres anys; a més de temes i necessitats de les oficines i congregacions.

Dades del treball realitzat per les Oficines
La Conferència Episcopal va fer públic fa unes setmanes un resum de les dades recaptades per les Oficines de protecció de menors durant el seu treball. Des de 2019 s’han creat a Espanya 202 Oficines de protecció de menors en Congregacions religioses i Diòcesis, a les quals se sumen les creades en altres institucions religioses. D’aquestes 202, 60 pertanyen a l’àmbit de les diòcesis, són de caràcter diocesà o pertanyen a la Província eclesiàstica. Les altres 142 pertanyen a 121 congregacions religioses.

Entre els 506 casos recollits, 103 es refereixen a persones de les quals consta que ja han mort i més del 70% són casos del segle XX. El caràcter pastoral i d’acolliment d’aquestes oficines permet tractar les denúncies, encara que l’acusat hagi mort o el cas estigui prescrit en l’àmbit judicial. Les oficines han recollit també denúncies sobre persones laiques (61), sacerdots (105) i religiosos (342), a més d’algunes denúncies dirigides sobre acusats desconeguts.

En relació al temps en què es van produir els casos, en 69 casos no consta la data en què es van produir, 28 són anteriors a 1960, 99 es van produir entre 1960 i 1970, 106 entre 1970 i 1980, 84 entre 1980 i 1990, 41 entre 1990 i 2000, 17 entre 2000 i 2010, i 60 entre 2010 i 2020.