La Butlla

La tradició dicta que cada Jubileu es proclami a través de la publicació d’una butlla papal (o butlla pontifícia) de convocatòria. Per butlla s’entén un document oficial, generalment escrit en llatí, amb el segell del Papa, la forma del qual dona nom al document. Al principi el segell acostumava a ser de plom i portava a l’anvers la imatge dels sants apòstols Pere i Pau, fundadors de l’Església de Roma, i al revers, el  nom del Pontífex. Més tard, un segell de tinta va substituir el segell metàl·lic, però aquest es va continuar utilitzant per als documents de més importància. Cada butlla s’identifica per les seves paraules inicials. Per exemple, sant Joan Pau II va convocar el gran Jubileu de l’any 2000 amb la butlla Incarnationis mysterium ‘El misteri de l’Encarnació’, mentre que el papa Francesc va convocar el Jubileu extraordinari de la Misericòrdia (2015-2016) amb la butlla Misericordiæ vultus ‘El rostre de la Misericòrdia’. La butlla de convocatòria del Jubileu, en la qual s’indiquen les dates d’inici i final de l’Any Sant, acostuma a publicar-se l’any anterior, coincidint amb la solemnitat de l’Ascensió. Per al Jubileu de 2025 està previst que es publiqui el 9 de maig de 2024.