Logotip del Jubileu

El logotip representa quatre figures estilitzades que indiquen la humanitat provinent dels quatre racons de la terra. Abraçades entre elles, indiquen la solidaritat i la fraternitat que uneix els pobles. La primera figura està aferrada a la creu. És el signe no sols de la fe que abraça, sinó també de l’esperança que mai no pot ser abandonada, perquè sempre la necessitem, sobretot en els moments de més necessitat. Convé observar les ones que tenen a sota i que estan en moviment, perquè mostren que la peregrinació de la vida no sempre passa per aigües tranquil·les. Moltes vegades les experiències personals i els esdeveniments del món exigeixen amb més intensitat la crida a l’esperança. És per això que s’ha de subratllar la part inferior de la creu que s’allarga i es transforma en una àncora i que s’imposa per damunt del moviment de les ones. Com bé sabem l’àncora ha estat utilitzada com a metàfora de l’esperança. De fet, l’àncora de l’esperança és el nom que en argot mariner es dona a l’àncora de reserva usada per les embarcacions per a fer maniobres d’emergència que permetin estabilitzar la barca durant les tempestes. Cal no oblidar el fet que la imatge mostra que el camí del pelegrí no és un fet individual, sinó comunitari amb l’empremta d’un dinamisme en creixement que tendeix cada vegada més cap a la creu. La creu no és estàtica, sinó dinàmica i s’encorba cap a la humanitat, sortint al seu encontre i no deixant-la sola, oferint la certesa de la presència i la seguretat de l’esperança. Es destaca, finalment, amb color verd el lema del jubileu 2025: Peregrinantes in spem.