Data: 26 de març de 2023

Estimats diocesans,

La setmana passada parlàvem de l’art com a camí d’evangelització. Ara voldria subratllar que també la bellesa de la litúrgia pot conduir l’ésser humà a obrir-se a la transcendència. És conegut com el poeta Paul Claudel es va convertir a la fe cristiana precisament quan el 25 de desembre de 1886 va escoltar a Notre Dame de París el cant del Magnificat. No són poques les persones que accedeixen al misteri de Déu mitjançant la bellesa de la litúrgia cristiana, dels seus símbols, gestos i cants. El papa Francesc té raó quan diu que “l’Església evangelitza i s’evangelitza a si mateixa amb la bellesa de la litúrgia” (EG 24).

Ara bé, l’autèntica bellesa de la litúrgia no es basa en les formes exteriors ni consisteix a guardar escrupolosament unes rúbriques determinades. La bellesa profunda de la litúrgia rau en el fet que és capaç de conduir fins a Crist i “ens permet treure el cap al cel sobre la terra” (Sacramentum caritatis, 35). El que resplendeix en la litúrgia –va explicar Benet XVI– és el misteri pasqual mitjançant el qual Crist mateix ens atrau cap a Ell i ens crida a la comunió amb Ell (Sacramentum caritatis, 35). La litúrgia tradueix aquesta comunió amb Crist i amb els germans en gestos, símbols, paraules, imatges i melodies que toquen el cor i l’esperit i desperten el desig de trobar-se amb el Senyor ressuscitat, que és la bellesa sense límits.

La bellesa de la litúrgia no consisteix, per tant, en un esteticisme ritual, com ha denunciat amb força el papa Francesc (Carta Desiderio desideravi, 21). Però –afegeix– hem de cuidar molt tots els aspectes de la celebració (espai, temps, gestos, paraules, objectes, vestidures, cants, música…) i observar totes les rúbriques que assenyala l’Església (núm. 23). La superficialitat i la banalitat d’algunes celebracions litúrgiques poden dificultar que els creients accedeixin a la veritat del misteri a què remet la litúrgia. Per això és tan important que tant els preveres com els fidels tinguin cura de l’art de celebrar (“ars celebrandi”), per deixar que la celebració ens embolcalli i ens transmeti tota la seva força evangelitzadora. Us convido a redescobrir cada dia la bellesa de la veritat de la celebració cristiana, que ens submergeix en el misteri de Crist, mort i ressuscitat.