Data: 22 de gener de 2023

Durant els darrers anys hem fet referència a aquesta iniciativa sobre la Paraula de Déu que prové d’una doble font. D’una banda, les diòcesis amb seu a Catalunya van presentar, ja fa força anys, una Setmana de la Bíblia. Amb el suport de l’Associació Bíblica, van proposar una setmana propera a l’Advent perquè totes les comunitats catòliques reflexionessin sobre aquest llibre fonamental. Que resessin amb ell, que el llegissin amb més assiduïtat, que l’estudiessin amb afany, que el donessin a conèixer als més joves de les seves famílies, que assistissin a cursos bíblics, que organitzessin activitats sobre la Bíblia a totes les parròquies… en definitiva, que la Bíblia fos el permanent mitjà per conèixer la Revelació de Déu, la seva voluntat salvífica i l’acceptació cordial per part del creient de tot allò que es conté a les seves pàgines. És de justícia no oblidar que la Federació de Cristians de Catalunya ja duu 38 anys proposant a totes les parròquies i col·legis un Concurs Bíblic amb una gran acceptació popular.

D’alta banda, el papa Francesc va instituir una Jornada de la Paraula de Déu mitjançant una Carta Apostòlica en forma de “Motu proprio”, Aperuit illis, el dia 30 de setembre de l’any 2019. I va determinar que se celebrés el tercer diumenge del temps ordinari, enguany el dia 22 de gener. La finalitat d’aquesta Jornada la va expressar el Papa amb molta claredat: “per fer créixer en el poble de Déu la familiaritat religiosa i assídua amb la Sagrada Escriptura”. Nosaltres fem referència cada any, i ja és el quart, a aquest esdeveniment aconsellant a tothom aprofundir en la vida de la Paraula i a sumar-se amb la raó i amb el cor a allò que és fonamental en la vida cristiana de cada dia durant els darrers vint segles d’història.

S’ha donat una feliç coincidència entre les dues iniciatives, Setmana de la Bíblia i Jornada de la Paraula de Déu, fusionant allò que és comú, acceptant la proposta del Papa per a l’Església universal i ampliant a altres dies els continguts de la Jornada que té el següent lema: “Us anunciem allò que hem vist i sentit” (1Jn 1,3). Cada diòcesis s’encarrega d’organitzar durant aquests dies una sèrie d’activitats que ajudin a les diferents comunitats a ampliar els seus coneixements bíblics i a revisar el seu interès i la seva programació per transmetre la Paraula. Des d’aquí us convidem a tots a participar en els actes que s’ofereixen a la nostra diòcesi per aquest motiu essencial en la conformació de la mentalitat cristiana des de la Bíblia.

L’Àrea de Formació del bisbat promou constantment conferències, cursos, seminaris i altres activitats en tots els àmbits del saber teològic, catequètic i pastoral. No podia faltar la seva preocupació per apropar el món bíblic a tots els interessats en formar-se i a procurar que totes les comunitats brindin aquesta mateixa oportunitat als seus membres. Faig meva una insistència dels responsables de la formació: que tots els cristians acceptem la Paraula de Déu como una cosa viva i actual en la nostra existència personal i comunitària. No és un llibre d’història o de geografia. És un llibre de vida que ofereix la Vida per a tots. És interessant que coincideixi aquesta Jornada amb la Setmana d’Oració per la Unitat dels Cristians; la seva proximitat en la lectura i en la pregària amb la Paraula fonamenta el camí per aconseguir la unitat tan desitjada per Jesucrist.

Una altra característica a assenyalar com a consell: que procurem l’estudi de la Paraula en grups i en comunitats. Sembla tenir una nova virtualitat i un enriquiment mutu que val la pena aconseguir. No oblideu que l’Església esta ficada en aquest moment en un procés sinodal (camí per la vida juntament amb els altres) que produeix molts i bons fruits comunitaris, parlant, escoltant, discernint i decidint com anunciar millor a Crist, la Paraula, a tots els nostres semblants.