Data: 29 de gener de 2023

El proper dia 2 de febrer, quaranta dies després del naixement de Jesús, celebrem la festa de la Presentació del Senyor, coneguda popularment com la festa de la Candelera per la processó amb candeles, amb les que se simbolitza a Crist com a «llum de les nacions». És una festa antiga i originària de l’Església de Jerusalem, en la que commemorem aquell fet que narra l’Evangeli de sant Lluc (Lc 2,22-40). Maria i Josep amb l’infant Jesús van al temple per complir els preceptes de la Llei de Moisès sobre la purificació de les mares i la presentació dels fills primogènits al Senyor.

En el temple va tenir lloc la trobada amb dues persones consagrades al servei de Déu: la profetessa Anna, que parlava d’aquell infant a tots els que esperaven el Messies, i l’ancià Simeó, que va proclamar que aquell Infant era la llum per a tots el pobles. Moguts per l’Esperit Sant, vingueren al temple els sants ancians Simeó i Anna. Il·luminats pel mateix Esperit reconegueren el Senyor amb alegria. Nosaltres, com sant Simeó i santa Anna, moguts per l’Esperit Sant, anem a la casa de Déu a l’encontre de Crist. Allí el trobarem i el reconeixerem quan partim el pa eucarístic, tot esperant el seu retorn gloriós.

En la litúrgia d’aquesta festa demanem a Déu, que és la font i l’origen de tota llum, que ens ajudi a reconèixer Jesús. Ell és la llum revelada a les nacions, Ell és la claror que il·lumina els nostres passos per seguir el camí del bé. És per això que us convido a fer vostra una pregària bellíssima del Card. John-Henry Newman (1801-1890) titulada Conduïu-me, dolça Llum, que comença així: «Conduïu-me, dolça Llum, a través de les tenebres que m’encerclen, ¡conduïu-me, Vós, sempre més endavant! La nit és fosca i soc lluny de la meva llar. ¡Conduïu-me, Vós, sempre més endavant! ¡Guieu els meus passos! No dema- no pas veure el paisatge llunyà, un sol pas em basta».

Amb motiu de la festa de la Presentació del Senyor, l’Església celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que enguany té com a lema: «La vida consagrada, caminant en esperança». Amb aquest lema es vol posar de relleu la labor de tants germans i germanes nostres, que des  de la seva vida entregada a Déu caminen amb nosaltres. Ells, amb entrega i amor a Déu, mostren al món l’esperança i la bellesa de l’Evangeli.

Voldria acabar amb una paraula d’agraïment dirigida a tots els consagrats i consagrades de la nostra arxidiòcesi. Us agraeixo de tot cor la vostra fidel consagració a Déu. Gràcies per renovar-la dia a dia, gràcies per mostrar el rostre amorós de Jesucrist amb la vostra radicalitat evangèlica. Tant de bo que ens puguem trobar per participar tots junts en la celebració de l’Eucaristia que, si Déu vol, celebrarem el proper dijous 2 de febrer a la nostra catedral, a les 19.15 hores. Ens aplegarem moguts per l’Esperit per donar gràcies a Déu i pregar per vosaltres.