Text de la Nota de la Comissió Permanent de la Conferència Episcopal Espanyola. Fou aprovada per unanimitat el dia 31 de gener de 2024.

“La Comissió Permanent de la Conferència Episcopal Espanyola expressa la seva profunda comunió eclesial i adhesió al sant Pare Francesc, successor de l’apòstol Pere, així com al seu magisteri com a pastor de l’Església universal.

“Com assenyala el Concili Vaticà II (cf. L.G. 18), el successor de Pere és principi i fonament visible de la unitat de la fe i de la comunió eclesial.

“Agraïm al Papa els seus ensenyaments al Poble de Déu que, en continuïtat amb la tradició de l’Església, fan que l’Evangeli continuï essent Bona Nova per a tots els homes i les dones d’avui.

“Demanem a Crist, Bon Pastor, per la salut, intencions i ministeri de Sa Santedat.”