La Conferència Episcopal Espanyola (CEE) ha creat ABSIS MEDIA, la nova plataforma de comunicació de l’Església, amb la incorporació de COPE i TRETZE televisió, per respondre millor als reptes que planteja la tasca social i evangelitzadora de l’Església en un context com l’actual, caracteritzat per la conformació de grups multimèdia i models de gestió integrada.

La constitució d’ABSIS MEDIA S.L. va ser acordada en el transcurs de l’Assemblea Plenària de la CEE celebrada el passat mes de març. Tot i la constitució d’aquesta entitat, tant Ràdio Popular S.A. com Tretze Televisió S.L. segueixen existint de manera independent i mantenen els seus respectius òrgans de govern i administració. ABSIS MEDIA té com a objectiu seguir avançant en el procés d’integració operatiu d’ambdues empreses, iniciat fa un poc més de dos anys i que s’ha materialitzat ja en importants sinergies entre totes dues.

Així mateix, la nova plataforma neix amb la vocació d’integrar diversos projectes de l’Església en l’àmbit de la comunicació, de manera que no es descarta que s’hi incorporin de manera progressiva altres mitjans, començant amb altres realitats de la pròpia Conferència Episcopal i del seu entorn. El procés de digitalització i els canvis en els hàbits de comunicació i interacció social aconsellen evolucionar cap a un model de gestió integradora i coordinada.

Nova estructura organitzativa

Alhora que ABSIS MEDIA es presenta al mercat, s’ha acordat una remodelació de l’estructura de COPE i TRETZE televisió. El Sr. Ignacio Armenteros Menéndez, fins a la data director general i amb una llarga trajectòria professional en el grup COPE, serà nomenat Conseller delegat de les dues companyies, a partir del començament de l’any vinent. Substitueix en el càrrec el Sr. Julián Velasco Mielgo, qui ha sol·licitat la seva baixa voluntària per motius personals, que es farà efectiva a final de 2020. El Sr. Fernando Giménez Barriocanal continua com a President executiu i assumeix el repte de liderar, amb el seu equip directiu, el nou projecte amb el qual l’Església aglutina seus mitjans.

Després de més de vint anys a COPE i en dates més recents també al front de TRETZE televisió, el Sr. Julián Velasco deixa el Grup després de situar-lo en les seves millors quotes d’audiència i rendibilitat. A la propera Assemblea Plenària dels bisbes, com en anteriors ocasions, Julián Velasco donarà compte dels avanços del grup en els últims sis mesos. La CEE ha agraït el generós treball realitzat per Julián Velasco al servei de COPE i TRETZE Tv, en coherència amb els valors que inspiren aquests mitjans i sempre en la recerca del seu legítim creixement i de la seva evolució, amb independència, veritat i responsabilitat.

Segons l’últim EGM, publicat a l’abril, COPE és la ràdio generalista amb millor evolució de la seva audiència. També TRETZE TV compleix ara deu anys consolidada com una televisió de servei i de referència per al públic familiar que s’asseu davant la pantalla per estar informat, per divertir-se amb valors i viure la seva fe i el seu compromís social. Les restriccions d’aforament a les esglésies, derivades de la pandèmia, han multiplicat l’audiència de la Santa Missa. El contingut digital serà un altre dels trets característics del nou grup, a partir de l’experiència desenvolupada en aquest camp en els diversos productes del grup COPE. Els resultats aconseguits i la resposta del públic posen de manifest l’oportunitat i la necessitat d’un model audiovisual com el que planteja ABSIS MEDIA.