Data: 15 d’octubre de 2023

Estimats diocesans,

Continuem les tasques del Sínode, que, amb l’ajuda de Déu, ens ajudaran a créixer en el camí de la sinodalitat. Em sembla important que conegueu quin és el mètode de treball que estem seguint a les reunions dels “cercles menors”, perquè les nostres discussions no s’assemblen gens al que es pot escoltar en un parlament o en un debat televisiu. Destaco que en aquests cercles, formats per 10/12 persones, hi estem integrats bisbes, religiosos i laics.

Tot es desenvolupa en un clima de pregària i d’escolta, seguint un mètode que s’anomena “conversa espiritual” o “conversa en l’Esperit”. El seu objectiu és preparar-nos interiorment per posar-nos en situació d’escolta de l’Altre i dels altres. El primer que fem és invocar l’Esperit Sant perquè ens ajudi en la nostra reflexió. Immediatament després llegim la Paraula de Déu i deixem un temps de silenci per interioritzar-la. Aleshores comença la primera fase d’aportacions en què cada membre del grup comparteix durant quatre minuts la seva reflexió sobre el tema plantejat. Després de cada intervenció deixem un temps de silenci per obrir-nos a l’escolta de l’altre. En un segon moment, anem assenyalant el que més ens ha commogut del que s’ha escoltat. Ho fem en un clima d’atenció i de comunió. Finalment intentem identificar els punts clau i discernir una resposta comuna i consensuada a la qüestió plantejada, intentant respondre la pregunta: “¿quins passos ens crida l’Esperit Sant a fer junts?” Finalitzem la sessió amb una pregària de lloança a Déu i de gratitud a Ell i als germans per l’experiència que hem compartit.

Als primers dies del Sínode, el teòleg Piero Coda ens va explicar la dinàmica d’aquest mètode, que ajuda a crear l’atmosfera espiritual justa per promoure el discerniment comunitari. És un mètode que ja va ser usat per algunes esglésies, particularment d’Amèrica, a la primera fase del Sínode, per bé que entre nosaltres encara és desconegut. Com deia el Papa a la Missa d’inauguració, “els moments de pregària són els més fructuosos del Sínode, també l’ambient de pregària, pel qual el Senyor obra en nosaltres. Obrim-nos i invoquem a l’Esperit Sant, Ell és el protagonista. Deixem que el protagonista del Sínode sigui Ell! I caminem amb Ell, amb confiança i alegria”.