Data: 24 d’abril de 2022

Repassant els comentaris setmanals d’aquests últims cinc anys constato que només l’any 2019 vaig recordar la importància de marcar la x a la casella a favor de l’Església Catòlica en la declaració de renda que anualment fem molts contribuents. Segurament la consideració que tenim una bona informació i que ja no val la pena insistir-hi o bé el meu propi pudor per no sol·licitar de nou la col·laboració econòmica, ha generat el silenci repetit en els meus escrits sobre aquest tema, que continua sent fonamental per al desenvolupament de les activitats de la mateixa Església.

Se sap que el finançament de l’Església, en els seus diferents nivells d’actuació (parroquial, diocesana i nacional) prové de diverses fonts: donatius i col·lectes, aportacions per l’exercici del ministeri sacramental i la suma de les declaracions anuals de la renda de les persones físiques.

Avui vull parlar de l’última font de finançament que s’obté a través de l’imprès de la  declaració de la renda quan s’assenyala amb la X  la casella corresponent. També es pot marcar alhora la casella de les finalitats socials. El període per exercir aquesta obligació ciutadana començava el dia 6 d’abril i acaba el pròxim 30 de juny; varia cada any, però sempre s’habilita un trimestre per donar temps a la seva formalització.

La declaració de la renda o de l’IRPF és un tràmit anual que els residents a Espanya tenen l’obligació de fer per regularitzar la seva situació amb l’Agència Tributària. No obstant això, no totes les persones han de fer-la, ja que depèn de les rendes que s’hagin assolit al llarg de l’any pel treball personal o per altres activitats econòmiques.

És cert que al novembre, el Dia de l’Església Diocesana, donem compte de la situació econòmica de totes les entitats i agraïm, a més, la col·laboració de tants voluntaris en les diferents iniciatives eclesials, i resem per tots; però ara demanem una altra mena de col·laboració: marcar la x a l’imprès a fi que reverteixi en el sosteniment de totes les institucions de l’Església a Espanya. Durant els últims anys hi ha hagut una evolució positiva en aquest compromís: l’any 2017 es van comptabilitzar 7,11 milions de declaracions positives; l’any 2019, 7,19; i l’any passat, 7,33. En el FULL del passat 27 de març es van donar les dades de Lleida, amb 43.634 declaracions a favor de l’Església.

A tots els que mostreu la vostra confiança en les entitats eclesials, moltes gràcies. Als responsables ens obliga a ser molt acurats i transparents en la utilització d’aquests recursos que  afavoreixen el conjunt de la societat per mitjà de les múltiples accions que es duen a terme. Que tanta gent confiï en l’Església és una bona prova del seu reconeixement social, però també una exigència per  millorar cada any la nostra oferta d’atenció i solidaritat.

Aquest escrit és per demanar a tothom la col·laboració per augmentar el nombre de declaracions positives. Estic convençut que aquesta acció es converteix en un bé objectiu que afavoreix moltes persones que en reben els beneficis, des dels centres de catequesi, de temps lliure, d’atenció educativa, de lluita contra les addiccions, de cura del patrimoni religiós, de residències de gent gran i tantes altres realitats.

També hi ha moltes persones exemptes d’emplenar la declaració perquè no arriben al mínim exigit i que ens ajuden d’altres maneres. Us en donem també les gràcies. Els responsables ens esforçarem a respondre amb promptitud i transparència davant les necessitats que se’ns presentin.