Data: 18 de setembre de 2022

Ens endinsem en un nou curs seguint el ritme natural dels esdeveniments de l’Església universal, de la diòcesi i de cadascuna de les parròquies i comunitats. En anteriors articles ja vam explicar les tasques pendents del Sínode (4 set.), vam informar sobre els continguts teòrics que la diòcesi vol aconseguir en aquest període (11 set.) i avui volem anunciar la celebració de la Festa de l’Enviament de dijous que ve, 22 de setembre, a la catedral, a les 19 hores. Esteu convidats a participar en aquesta celebració que dona ànims als assistents i fomenta el sentit de pertinença a la comunitat. Us convidem també a dues altres celebracions del curs: la Missa Crismal, la tarda del Dimarts Sant, i l’Assemblea diocesana, l’últim dissabte de maig.

Tots els altres elements que conformen la vida cristiana ordinària els desenvolupem a les nostres parròquies i comunitats: l’escolta de la Paraula, l’oració, la participació en els sagraments, el servei al proïsme, la col·laboració en les feines parroquials i l’anunci del missatge de Jesucrist. Són compromisos que adquirim amb el Baptisme i que el Senyor ens concedeix la seva gràcia per a fer-los possibles. Però a més de la dimensió parroquial és bo i convenient que participem en les propostes diocesanes que possibiliten una millor ajuda en la litúrgia, en la formació i en l’harmonització dels criteris pastorals.

Sobre el primer esdeveniment del curs que té com a centre l’enviament, ben segur que alguns us feu moltes preguntes: què és això de l’enviament?; qui envia?; a qui i amb quina finalitat?; ens sentim enviats?

Els catòlics partim d’una afirmació que ens vincula a la vida i missió de Jesús, que és enviat pel Pare Déu per a l’alliberament del pecat i la salvació de la humanitat. Les paraules que va pronunciar i els gestos que va fer durant la seva vida a la terra són anunciats pels Apòstols, que han rebut el mandat del Mestre durant la seva predicació i, al final, en el moment de la seva Ascensió. A partir d’aleshores, l’Església, que vetlla pel pòsit de la fe, és l’encarregada de transmetre al llarg dels temps el seu contingut a totes les nacions perquè totes les generacions i cultures coneguin la persona, el missatge i l’obra de Jesucrist.

Tot això ho recordem i duem a terme a la nostra diòcesi amb una celebració festiva en què el bisbe envia tots els membres d’aquesta comunitat a l’anunci permanent. I no ho fa com una opció individual o privada sinó com a part del col·legi dels bisbes que uneix el sentir de tota l’Església. Tots som enviats a predicar amb alegria i a viure amb autenticitat el tresor que es va dipositar en el nostre cor quan ens van batejar. Amb aquest anunci manifestem el clima d’unitat i el vincle de fraternitat. Som sembradors de la llavor del Regne que va iniciar Jesucrist i que fructifica pertot arreu com a oferta de salvació per a tots els homes.

Els qui pertanyem a l’Església tenim l’obligació d’anunciar la Bona Nova, cadascú segons les responsabilitats que li han estat confiades: com a pastors del Poble de Déu, com a membres de Vida Consagrada, com a catequistes, com a membres dels equips d’oració i litúrgia, de Càritas i altres organitzacions socials. No partim de zero, no inventem el seu contingut. Tenim una llarga tradició que hem rebut dels nostres avantpassats i la traslladem a la generació següent. I això ens dona un gran motiu d’alegria i d’esperança perquè aportem a la nostra societat l’estil que humanitza i ressalta la dignitat de tot ésser humà.