Data: 19 de febrer de 2023

Benvolguts germans,

Una forma bàsica d’inculturació de la fe és la religiositat o pietat popular, en què s’expressa la fe cristiana d’acord amb la idiosincràsia i la història de cada poble. Com explica el Catecisme de l´Església Catòlica: “El sentit religiós del poble cristià sempre ha trobat la seva expressió en formes variades de pietat que envolten la vida sacramental de l´Església, com la veneració de les relíquies, les visites a santuaris, els pelegrinatges, les processons, el viacrucis, les danses religioses, el rosari, les medalles, etc.” (núm. 1674).

L’Església és cada cop més conscient de la importància i valor que té la pietat popular en relació amb l’anunci de Jesucrist. Deia sant Pau VI que aquesta “reflecteix una set de Déu que només els pobres i senzills poden conèixer” (EN 48). Tot i la secularització tan forta de la nostra societat, hi persisteixen nombroses manifestacions de pietat popular, vinculades especialment a les festes majors i aplecs, el Nadal (pessebres, nadales, pastorets, cavalcada de reis), la Setmana Santa (representació de la passió, processons, viacrucis, caramelles) i el culte a la Mare de Déu, que és invocada als nombrosos santuaris que poblen la nostra Diòcesi. Aquestes manifestacions de religiositat popular són un tresor que cal conservar.

A l’Exhortació “Evangelii gaudium” el papa Francesc ofereix un criteri molt valuós per entendre aquesta realitat: “fa falta acostar-s’hi amb la mirada del Bon Pastor, que no busca jutjar sinó estimar” (EG 125). La nostra actitud davant la religiositat popular no pot ser la de qui mira des de la distància i jutja amb duresa una realitat que li és aliena: “només des de la connaturalitat afectiva que dona l’amor podem apreciar la vida teologal present en la pietat dels pobles cristians, especialment en els seus pobres” (EG 125).

A la pietat popular hi trobem les expressions d’un anunci missioner connatural i espontani al poble cristià. Ara bé, tot i tenir en compte tots els seus valors, la pietat popular té els seus límits. Necessita també ser evangelitzada, perquè la fe que expressa arribi a ser un acte cada cop més madur i autèntic. Purificar i catequitzar les expressions de la pietat popular pot ser un pas decisiu per evangelitzar en profunditat el poble de Déu. Com adverteix el Directori per a la pietat popular, aquesta constitueix un “imprescindible punt de partida per aconseguir que la fe del poble maduri i es faci més fecunda” (núm. 64).