L’Assemblea 83 de l’URC ha tingut lloc, novament, a l’escola de les salesianes a Torre Gironella, a Sarrià. S’ha iniciat, com habitualment amb l’eucaristia presidida pel bisbe Romà Casanova, i la intervenció del president de l’URC, Fra Eduard Rey.

A part dels temes habituals d’aquestes assemblees, com l’aprovació dels comptes i pressupost, la reunió ha tingut tres punts principals. D’entrada el Secretari General de Confer, Jesús Miguel Zamora, acompanyat per la Gna. Margarita Bordallo, coordinadora de les Confer Regionals han explicat el profund procés que està fent Confer per respondre millor a la seva missió d’acompanyar la vida consagrada i les Regionals en la seva tasca de suport a la vida religiosa localment.

Promoure la trobada i coneixença mútua

En segon lloc, partint del testimoniatge de la Gna. Viqui Molins sobre les trobades de religiosos/es del Raval, s’ha plantejat la idea de promocionar les trobades per barris pobles o comarques, de les comunitats religioses, amb aquest esperit de fraternitat i gratuïtat. És a dir, no buscant respondre a una tasca concreta, sinó en primer lloc buscant simplement la trobada, la coneixença mútua i la fraternitat viscuda entre nosaltres. Els fruits ja vindran per si mateixos. Per afavorir aquestes trobades s’ha recordat el paper de l’URC, a disposició de facilitar la informació o la posada en marxa de trobades similars.

Els reptes de les escoles cristianes

Finalment, la sra. Meritxell Ruiz, Secretària General de la FECC, ha plantejat la situació actual de les escoles cristianes, sotmeses a uns reptes ben grans, que es manifesten en la pèrdua progressiva de línies a moltes escoles, i que posen en perill la continuïtat d’algunes d’elles. De fet, s’han estat tancant durant aquests anys ja diverses escoles.

Davant això, Ruiz ha proposat anar veient què passa, quines decisions va prenent l’Administració, i assistir a una disminució de la presència de les escoles cristianes, o podem treballar més units per prendre mesures compartides, per treballar i pensar com a col·lectiu d’escoles cristianes, no mirant cadascú simplement la seva problemàtica pròpia. Meritxell Ruiz ha convidat a obrir un diàleg entre les institucions eclesiàstiques per fer una reflexió sobre quin paper han de tenir les escoles cristianes en el futur, quina missió i quin sentit tenen, i què podem fer junts per aconseguir que la presència i missió de les escoles cristianes pugui seguir sent rellevant.

S’ha acordat crear un equip de treball que elabori un full de ruta de com es pot realitzar aquest diàleg compartit i fer passes per abordar els grans reptes que té l’escola cristiana.

Informacions i avisos

Finalment, en la part d’avisos, el P. Eduard Pini ha explicat la situació i les bones perspectives de l’escola Cintra, i la Gna Cristina Martínez, Teresiana, ha explicat la tasca que fa la Casa d’Acollida Puríssima Concepcion Victòria a Tortosa, per persones sense llar i famílies en necessitat del barri. En concret, ha fet una crida a les congregacions per enviar a una o més religioses a acompanyar i fer de referents en aquesta Casa d’Acollida, després que les Germanes de la Caritat de sant Vicenç de Paül han hagut de tancar la comunitat que tenien allà.

Font: Unió de Religiosos de Catalunya