Comunicat de premsa conjunt del Dicasteri per als Laics, la Família i la Vida i la diòcesi de Roma sobre la pregària oficial per a la X Trobada Mundial de les Famílies que se celebrarà a Roma del 22 al 26 de juny de 2022

L’AMOR FAMILIAR: VOCACIÓ I CAMÍ DE SANTEDAT.

LA PREGÀRIA OFICIAL DE LA X TROBADA MUNDIAL DE LES FAMÍLIES

La diòcesi de Roma i el Dicasteri per als Laics, la Família i la Vida presenten la pregària oficial per a la X Trobada Mundial de les Famílies que se celebrarà a Roma del 22 al 26 de juny de 2022. I ja és a punt el hashtag oficial: #WMOF2022.

El cardenal Joseph Kevin Farrell, prefecte del Dicasteri, ha comentat la notícia afirmant que «pregar és una forma d’entrar en el cor de l’Any Amoris Laetitia i en la preparació de l’esdeveniment que tindrà lloc a Roma. Moltes famílies i comunitats –ha prosseguit- han esperat molt de temps per a poder arribar, almenys espiritualment, a Roma. La pregària les acompanyarà i les ajudarà a acollir el missatge de la trobada».

«La pregària estarà al cor del camí de preparació, guiarà els treballs i inspirarà les reflexions per a discernir, a la llum de la fe, els nous desafiaments que l’emergència pandèmica planteja a la comunitat eclesial en relació amb les famílies», ha afegit el cardenal vicari Angelo De Donatis. Per això, «convido tothom a preparar-se per aquest esdeveniment de gràcia que l’Església de Roma té l’alegria d’organitzar, dirigint aquesta pregària al Senyor en la intimitat de la pròpia família, juntament amb la comunitat parroquial i diocesana».

L’amor familiar: vocació i camí de santedat

Pregària oficial per a la X Trobada Mundial de les Famílies 22-26 de juny de 2022

Pare Sant, som aquí davant vostre per a lloar-vos i agrair-vos el gran do de la família.

Us demanem per les famílies consagrades en el sagrament del matrimoni, perquè redescobreixin cada dia la gràcia rebuda i, com a petites Esglésies domèstiques, sàpiguen donar testimoni de la vostra Presència i de l’amor amb què Crist estima l’Església.

Us demanem per les famílies que passen per dificultats i patiments, per la malaltia, o per afliccions que només Vós coneixeu:

Sosteniu-les i feu-les conscients del camí de santificació al qual les crideu, perquè puguin experimentar la Vostra infinita misericòrdia i trobar noves formes de créixer en l’amor.

Us demanem pels infants i els joves, perquè puguin trobar-vos i respondre amb alegria a la vocació que heu pensat per a ells;

pels pares i els avis, perquè siguin conscients que són signe de la paternitat i maternitat de Déu en la cura dels infants que, en la carn i en l’esperit, Vós els encomaneu; i per l’experiència de fraternitat que la família pot donar al món.

Senyor, feu que cada família pugui viure la pròpia vocació a la santedat en l’Església com una crida a ser protagonista de l’evangelització, al servei de la vida i de la pau, en comunió amb els preveres i amb els cristians de qualsevol altre estat de vida.

Beneïu la Trobada Mundial de les Famílies

Amén

*********

La pregària, redactada amb motiu de la X Trobada Mundial de les Famílies, neix d’un agraïment profund al Pare Celestial pel gran do de la Família, lloc privilegiat de relacions amoroses. S’inspira en el tema escollit pel papa Francesc per a la Trobada: “L’amor familiar: vocació i camí de santedat”. La pregària està pensada com una eina pastoral: es pot recitar des d’ara a les parròquies, a les comunitats, a casa, per a preparar-se per l’esdeveniment internacional del proper any.

“De l’amor viscut en la família neix la vocació de cada fill; és l’amor assaborit a la llar el que traça les primeres senderes del camí de la santedat –ha afegit el cardenal Farrell-. L’experiència de la pregària ens introdueix en el sentit profund i salvífic de les relacions en la vida quotidiana. Els binomis família i vocació, juntament amb família i santedat, mostren com les relacions familiars tenen una importància bàsica en la generació de l’amor. En una època caracteritzada per les proves i les dificultats, en la que la família viu i afronta reptes i dificultats, parlar de santedat familiar podria semblar anacrònic o inapropiat. D’aquí la importància de la pregària per a viure plenament el sagrament del matrimoni. La relació amb Déu, en efecte, permet als esposos cristians reviure cada dia la Gràcia rebuda que els sosté en les fatigues i lluites quotidianes. La nostra vida pot ser sempre un camí de santedat personal, de parella o de família, un camí per a créixer en l’amor als altres. Cada membre de la família, infant, jove, pare o avi, està cridat a redescobrir en si mateix una crida a la santedat. En aquest sentit, la vida familiar pot convertir-se en una expressió del ‘rostre més bonic de l’Església’ (GE 9). Això revela la fecunditat d’una lectura creuada d’Amoris Laetitia i Gaudete et Exsultate, que el papa Francesc ens proposa en el tema de la Trobada per a comprendre plenament la vocació de la família”.

“Els esposos cristians –ha conclòs el cardenal De Donatis- seguint les petjades de sants i beats il·lustres i sostinguts per la seva intercessió, estan convidats a recórrer junts el seu camí de santedat. Seguint l’exemple dels pares de Santa Teresa de Lisieux o del matrimoni Beltrame Quattrocchi, estan cridats a viure amb confiança les proves doloroses de la vida i a veure en la trama del seu amor la presència fidel de Crist. De l’impuls d’esperança generat per l’amor fidel de Déu neix el desig d’anunciar el seu amor i fer de la família ‘via de l’Església’ (AL 69), un lloc on s’alimenten noves vocacions”.