Data: 22 de maig de 2022

El dissabte 28 de maig, la nostra diòcesi celebrarà l’Assemblea Diocesana a la Casa de l’Església, situada al carrer Acadèmia de Lleida. És un esdeveniment molt important per a la nostra Església que es repeteix cada any des de fa molt temps i on es fa visible la responsabilitat i la col·laboració dels catòlics en les diferents iniciatives de tota la comunitat diocesana, les que estan relacionades amb el camp de la Paraula, de la Litúrgia i de la Caritat. I això es fa tant en cadascuna de les parròquies, comunitats religioses i resta d’institucions com en la cúria, la missió de la qual consisteix en una constant animació i coordinació de tothom per evitar duplicitats i buits pastoral.

L’Assemblea d’enguany té una consideració especial en estar vinculada a la iniciativa que ha proposat el papa Francesc a l’Església universal amb la convocatòria del Sínode de Bisbes per a l’any 2023 per tractar el tema de la sinodalitat (treball i camí al costat dels altres per col·laborar en tots els assumptes i decidir segons la responsabilitat). El Sant Pare desitja que hi participin tots els catòlics del món, de manera individual o enquadrats en les múltiples organitzacions en què desenvolupen la seva tasca pastoral. És un afer que ens interessa a tots i ha de ser abordat per tots. Pel que fa al cicle temporal vull recordar que el Sínode va ser anunciat el mes de maig passat per dur-se a terme durant un període de tres anys. El primer any, que ara acaba, tenia com a finalitat sol·licitar la col·laboració de totes les diòcesis animant la seva tasca pastoral diària i recollint les aportacions suggerides per enviar-les a la Secretaria del Sínode per mitjà dels serveis de la Conferència Episcopal Espanyola. Els assistents a l’Assemblea Diocesana de l’any passat ja vam tenir coneixement de la convocatòria sinodal i vam ser convidats a participar-hi.

La nostra diòcesi estava compromesa en el desenvolupament del seu Pla de Pastoral (2020-2024) amb una dinàmica pròpia i, en rebre els qüestionaris que la Secretaria del Sínode va enviar a totes les diòcesis el mes de setembre passat, es va sumar a l’estudi i a les possibles respostes. Per això va utilitzar les primeres reunions del curs per animar el treball sinodal sense oblidar el treball diocesà que va començar l’any 2020. Hem comprovat amb satisfacció que era perfectament compatible vincular les dues línies d’actuació. Hi ha hagut reunions d’arxiprestats, de sectors pastorals, de comunitats religioses i d’institucions d’apostolat seglar. La finalitat era respondre els qüestionaris sinodals amb la mirada de la diòcesi i aportant-hi les preocupacions, les iniciatives i els desitjos de cada grup per fer un document final i remetre’l a la Conferència Episcopal. Fins a finals de març s’ha treballat en aquest sentit recollint moltes respostes. N’hi ha més de quinze d’individuals i trenta que provenen de grups. És d’agrair l’interès i la col·laboració de tots els sectors pastorals.

Un equip d’agents de pastoral ha elaborat el document final que serà presentat com a ponència a l’Assemblea Diocesana. El desig és que tots coneguin el contingut de la nostra reflexió i que sentin que la seva aportació s’ha tingut en compte per millorar la nostra pròpia manera d’actuar a l’interior de l’Església i mostrar més autenticitat de cara a l’exterior de manera que es faci més creïble l’Evangeli en el món d’avui.

Aquest document servirà també per establir les fites més rellevants per al treball de la nostra diòcesi durant el pròxim curs.

El desenvolupament de l’esmentada Assemblea serà el següent: pregària, lectura de la ponència elaborada pels professors M. Antonieta Mateus i Jordi Capdevila, i diàleg entre els participants. Tots hi sou convidats.