L’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP) ha iniciat oficialment el curs 2022-2023 dimarts 4 d’octubre en un acte presidit pel Gran Canceller de l’AUSP, el cardenal Joan Josep Omella. Aquest és el vuitè curs d’existència de l’AUSP, un any de consolidació en el qual referma el seu projecte eclesial i educatiu amb una estructura docent que el converteix en una realitat universitària amb veu pròpia en el context de les dotze universitats catalanes.

“L’Ateneu ha d’estar aquí  fent de pont entre al món I a Déu”.  Així ho ha dit el cardenal, durant la sessio inaugural de l’AUSP. En la seva intervenció, l’arquebisbe de Barcelona, seguint el missatge del Papa Francesc, ha agraït al cos acadèmic de l’AUSP,  “saber treure la força i l’esperit del Sinode per transmetre la joia de l’Evangeli arreu del món”. “No ens quedem en un treball intel·lectual desencarnat, sinó, en un ben arrelat al món, des de  l’Evangeli I amb amor per la societat”, ha afegit.

Títols de Baccalaureatus

L’AUSP, que no és de naturalesa civil, ni pública ni privada, pertany a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), i els seus títols acadèmics són conferits pel Sant Pare i reben alhora el reconeixement civil de l’Estat espanyol.

Les divuit entitats acadèmiques confereixen cinc títols de Baccalaureatus o grau -en teologia, en filosofia, en història, arqueologia i arts cristianes, en litúrgia i en ciències religioses-, sis títols de Licenciatus o màster -en teologia (especialitats de Sagrada Escriptura, Moral i Sistemàtica), en filosofia, en història, arqueologia i arts cristianes (especialitats en Arqueologia i Arts, Béns Culturals i Patrimoni i Història de l’Església), en patrimoni musical litúrgic, en litúrgia i en ciències religioses- i quatre títols de doctorat -en teologia, en filosofia, en història, arqueologia i arts cristianes i en litúrgia-. A més, l’AUSP ofereix tres diplomes, que ja han presentat a la Santa Seu per a la seva aprovació: en bíblia -depenent de la Facultat de Teologia-, en música sacra -depenent de la Facultat Antoni Gaudí- i en acompanyament del procés de la malaltia -depenent de la Facultat de Filosofia-.

L’Institut de Litúrgia ad instar Facultatis ha rebut l’aprovació del pla d’estudis corresponent al Baccalaureatus o Grau i, d’aquesta manera, queden completats els tres cicles d’aquesta institució, erigida l’11 de juny de 2020.

Novetats

Un altre fet destacat d’aquest curs 2022-2023 és la recuperació del caràcter eclesiàstic de la Facultat de Filosofia, que des de 1991 tenia també naturalesa civil amb la seva integració a la universitat privada d’inspiració cristiana URL. A mitjan del curs passat, la dimensió civil s’ha convertit en la Facultat de Filosofia La Salle, mentre que l’eclesiàstica ha continuat dins l’AUSP.

El rector de l’AUSP, Dr. Armand Puig, també ha avançat la celebració de dues iniciatives d’especial rellevància aquest curs 2022-2023: El 16 de novembres serà conferit el doctorat ad honorem al Cardenal Giuseppe Versaldi, que ha ocupat fins fa pocs dies el càrrec de Prefecte del Dicasteri per a l’Educació Catòlica, atesos els seus nombrosos mèrits i l’impuls donat a l’AUSP signant-ne l’erecció (2015) i signant el decret de constitució de l’Institut de Litúrgia ad instar Facultatis (2020).

D’altra banda, els dies 14 i 15 de febrer, l’AUSP celebrarà un congrés titulat “L’Església és tota ella sinodal. Les experiències de sinodalitat a Europa. Vers el Sínode de 2023“, amb la participació de deu bisbes de diversos països, que permetran conèixer de prop la fase continental de l’esdeveniment sinodal que tindrà lloc a Roma l’octubre de 2023.

Alumnes matriculats a l’AUSP

Pel que fa a l’alumnat, el total de matriculats en els diferents cursos presencials de la Facultat de Teologia de Catalunya el curs 2021-2022 ha estat de 240; a la Facultat de Filosofia de Catalunya n’hi ha hagut 138; en el quinquenni institucional filosofico-teològica hi ha hagut un total de 106 alumnes; a la Facultat d’Història, Arqueologia i Arts Cristianes Antoni Gaudí es van matricular 133 alumnes; i, finalment, a l’Institut de Litúrgia ad instar Facultatis hi ha hagut 36 alumnes.

Lliçó inaugural del Dr. Ricardo Mejía

La lliçó inaugural del curs 2022-2023 ha anat a càrrec del Dr. Ricardo Mejía, professor de la Facultat de Filosofia de Catalunya (AUSP). Porta per títol “Límits i abastaments de la intel·ligència artificial en el diàleg filosòfic i teològic contemporani” i ha tractat “sobre el lloc de la Intel·ligència Artificial (IA) a la filosofia i a la teologia contemporànies, volent establir un diàleg amb vocació de fecunditat en un moment històric dominat pels avenços en programes i artefactes amb els quals es vol emular la intel·ligència humana i aconseguir una vida més digna”.

Font: Ateneu Universitari Sant Pacià