Acte d’inauguració de curs de l’AUSP amb la lliçó del Dr. Joan Torra i Bitlloch Reflexions i qüestions entorn del Concili de Nicea de l’any 325

El pro-rector anuncia l’elaboració d’un Pla Estratègic per a les quatre facultats –FTC, FFC, FHEAG i Institut de Litúrgia- per als propers 5 anys

Dimarts 19 de setembre s’ha celebrat a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona l’acte acadèmic d’inauguració del curs 2023-2024 de l’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP), que integren la Facultat de Teologia de Catalunya, la Facultat de Filosofia, la Facultat Antoni Gaudí i l’Institut de Litúrgia ad instar facultatis, que ha estat presidit pel Gran Canceller de l’AUSP, el cardenal Joan Josep Omella, i al qual han assistit els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya.

Després de presentar la memòria del curs 2022-2023, el Dr. Joan Torra i Bitlloch, nomenat el passat 6 de juliol pro-rector de l’AUSP en substitució del Dr. Armand Puig i Tàrrech, que el 5 de juny va ser designat pel papa Francesc president de l’AVEPRO, l’Agència de Verificació i Promoció de la Qualitat de l’ensenyament en les Universitats i Facultats eclesiàstiques, ha iniciat el seu parlament donant les gràcies al seu predecessor per la tasca realitzada al capdavant de la institució i al cardenal Omella per la confiança dipositada en ell per desenvolupar el càrrec.

El Dr. Torra ha informat també de l’elaboració del Pla Estratègic per a les quatre Facultats de l’AUSP: la Facultat de Teologia, la de Filosofia –que aquest curs ha reprès la seva nova singladura en la dimensió eclesiàstica-, la d’Història, Arqueologia i Arts Cristianes Antoni Gaudí i l’Institut de Litúrgia ad instar facultatis. Aquest Pla escriu la missió de la institució, la visió que té de la seva situació i el seu posicionament institucional. “Després –ha dit el Dr. Joan Torra- ha de posar l’accent en els objectius, els projectes i les accions per als pròxims cinc anys; per acabar aterrant en el que es durà a terme en el curs que comença”. “És indubtable que el nostre gran objectiu és omplir de contingut l’esquelet que ja tenim per a ser el pulmó intel·lectual de l’Església a casa nostra, que pensa Déu i l’explica en català”, ha argumentat. “L’esquelet el tenim –ha explicat-: una estructura extraordinària, amb un producte únic i de molta qualitat en els quatre àmbits que delimiten els quatre cantons del claustre”. “Hem de poder ser el pulmó intel·lectual, que contempla el cel; per això el claustre sempre és obert a mirar cel amunt, a pensar Déu, a mirar d’entendre’l, però tocant de peus a terra. El claustre sempre té la gran portalada que el comunica amb el món, amb el món d’ara i d’aquí, el de casa nostra al qual som cridats a parlar del Déu que hem contemplat des de tots els punts de vista possibles: filosòfic, antropològic, bíblic, teològic, estètic, històric, musical, de lloança, de pregària, de litúrgia, de sagrament… És la nostra vocació; és plenament formadora per a aquells que han de servir l’Església ministerialment i en els diversos carismes, i evangelitzadora, al servei de l’Església de casa nostra i de la gent que estimem”, ha explicat.

“Per això, amb tota la il·lusió, fem molta docència, en múltiples nivells i amb valors acadèmics diferents. I fem recerca; és essencial a la nostra identitat; volem pensar i re-pensar, i posar-ho a consideració amb la nostra activitat que no s’ha de limitar a repetir allò conegut, sinó que ha de mirar contínuament de conèixer més i millor i d’explicar-ho més i millor per fer costat així a cada creient”, ha argumentat el pro-rector de l’AUSP.

El Dr. Joan Torra ha explicat que tota aquesta tasca es desplega també en els centres i les càtedres que hi ha erigides i que arriba al territori a partir de diverses institucions acadèmiques: el Centre d’Estudis Teològics de Mallorca (CETEM), afiliat a la Facultat de Teologia de Catalunya, i cadascun dels Instituts Superiors de Ciències Religioses, el de Barcelona, el de Girona, el de Lleida, el de Mallorca, el de Tarragona i el de Vic, on duen a terme “una feina encomiable de donar raó de l’esperança que tenim”.

Lliçó inaugural del Dr. Joan Torra i Bitlloch dedicada al Concili de Nicea de l’any 325

La lliçó inaugural del curs ha anat a càrrec també del professor de Patrologia de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC-AUSP) Dr. Joan Torra i Bitlloch, que ha dedicat al primer concili ecumènic convocat per l’emperador Constantí, el de Nicea, de l’any 325. I ho ha fet tot recordant que el 2025 es compliran 1.700 anys de la seva celebració.

El títol de la lliçó és Reflexions i qüestions entorn del Concili de Nicea de l’any 325, i ha consistit a repassar “la situació de l’Església naixent per incidir en la gran novetat cristiana, la universalitat i l’exclusivitat, cosa que va fer que se la perseguís; el màrtir era el model cristià”. Constantí va donar llibertat de culte i personalitat a l’Església –ha explicat el Dr. Torra- i va aprofitar la caritat que exercien els cristians. Però va haver de convocar un concili ecumènic perquè l’arrianisme, que canviava la manera d’entendre el Fill de Déu, posava en perill la unitat de l’Església i de l’Imperi. El concili va redactar el Credo de Nicea que incorpora per primera vegada conceptes de filosofia en la fe bíblica. Així, es passa a una teologia anomenada imperial, amb el culte cristià celebrat en espais nous; el model cristià passa del màrtir al monjo”. “Tot això –ha afegit el Dr. Torra, t’obre moltes perspectives de continuar aprofundint Nicea, aquest esdeveniment únic que va canviar la història”.

L’acte l’ha tancat el cardenal de Barcelona i Gran Canceller de l’AUSP, Joan Josep Omella, que ha encoratjat alumnes i professors perquè facin un bon curs, i també ha anunciat la celebració d’un homenatge al Dr. Armand Puig, en agraïment per tota la feina realitzada des de la creació de l’Ateneu U. Sant Pacià, que segurament es farà coincidir amb l’entrada del nou rector de l’AUSP, que ha de sortir a partir de la terna de candidats i les eleccions que tindran lloc en els propers mesos.

Font: Departament de Comunicació de l’Ateneu Universitari Sant Pacià