Data: 23 d’abril de 2023

Estimats diocesans,

El món digital ha suposat una profunda transformació en la nostra manera de pensar i viure. Fins i tot la noció d’espai i de temps i la manera com ens percebem a nosaltres mateixos i percebem el món han estat modificats. Al món digital s’aprecia més la imatge que l’escolta, es potencia més la capacitat intuïtiva i emotiva que l’analítica, es privilegia la narració per sobre de l’argumentació. D’aquesta manera es crea una manera nova de comprendre i de comunicar-se, que té molts avantatges, però també indubtables perills.

En aquest ambient, una tasca important és ajudar a discernir què és el que val realment la pena. Es diu que un “analfabet digital” és aquell que no és capaç de percebre la diferència qualitativa i veritable dels diferents continguts digitals que se li presenten. Hem de ser molt conscients que, a l’embolic d’informacions instantànies que ofereixen els mitjans digitals, es presenten visions selectives del món i no un accés directe a aquest, en un llenguatge generalment difús, instantani i global. És, per això, molt important educar les noves generacions en el bon ús dels mitjans digitals perquè s’enfrontin als reptes que presenta aquesta cultura digital (cf. Directori per a la catequesi, 368, 216).

Els cristians hem de conèixer aquest mitjà per fer-lo servir amb tota la seva potència positiva. Els més joves estan acostumats a un llenguatge en què convergeixen les paraules escrites, els sons i les imatges. Per arribar a ells, haurem d’aprendre aquestes noves formes de comunicació digital. Ara bé, hem de ser molt conscients que “no es fa catequesi usant només instruments digitals, sinó oferint espais d’experiències de fe” (Directori per a la catequesi, 371). En l’anunci de l’Evangeli, no n’hi ha prou amb allò virtual, perquè la transmissió de la fe es fonamenta en experiències autèntiques, que requereixen la trobada personal i l’acompanyament. A més, en l’anunci de Crist resulta indispensable la comunitat eclesial, lloc on es realitza i es comparteix l’experiència de Déu. Això exigeix superar el món aïllat i individualista de les xarxes socials, per incorporar-se a la vida de la comunitat. Com diu el papa Francesc: “No n’hi ha prou de passar pels carrers digitals, és a dir simplement estar connectats: cal que la connexió vagi acompanyada d’una veritable trobada. No podem viure sols, tancats en nosaltres mateixos. Necessitem estimar i ser estimats. Necessitem tendresa” (Missatge 1-6-2014).