01 Octubre 1976
Document encarregat i presentat pels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarracanense

docCet01101976.doc