A l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona, el dia 10 de febrer de 2021 –dies natalis i aniversari del traspàs del Mons. Pere Tena i Garriga ocorregut el 2014- va tenir lloc el lliurament del VIIè Memorial bisbe Pere Tena, que concedeix el Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona (CPL), i que havia recaigut en l’Institut Superior de Litúrgia ad instar Facultatis, el centre de nivell universitari d’ensenyament, investigació i divulgació de la Litúrgia i de la celebració dels sagraments, vinculat a l’Ateneu Universitari Sant Pacià de Barcelona.

Va presidir l’acte de lliurament Mons. Joan-Enric Vives, Arquebisbe d’Urgell i President de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia (CIL) de la Conferència Episcopal Tarraconense, amb el President del Centre de Pastoral Litúrgica i el que rebia el Memorial, Dr. Gabriel Seguí.

Després d’unes paraules del President del CPL Mn. Josep M. Romaguera, va oferir una laudatio dels mèrits de la institució premiada l’Ilm. Sr Dr. Joan Torra, Degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, a la qual contestà el Dr. Seguí que agraí la distinció i traçà una breu història de la Institució i el seu compromís docent i investigador. I clogué la sessió Mons. Vives que féu un record afectuós del bisbe Tena i agraí l’entrega que duen a terme el CPL i l’Institut de Litúrgia, per a l’Església a Catalunya.