Data: 6 de desembre de 2020

El somni del sant pare Francesc per a la humanitat sencera té un nom: fraternitat universal, com ho expressa amb força en la seva encíclica Fratelli tutti (FT). Aquest somni té la seva font en el mateix evangeli de nostre Senyor Jesucrist. L’anunci de Jesús, en les seves paraules i ensenyaments, com també en tota la seva vida, no és cap altre que la paternitat divina envers tothom. Ell dóna a conèixer el seu Pare, que és també el Pare de la humanitat sencera, sense cap frontera ni exclusió. Aquesta paternitat de Déu és la font necessària i imprescindible de l’autèntica fraternitat.

«Els creients pensem que, sense una obertura al Pare de tots, no hi ha raons sòlides i estables per a la crida a la fraternitat» (FT, 272).

La fraternitat és al mateix temps un do i una tasca: el do de l’amor del Pare a tots i la tasca en la lluita de cada dia per fer present la fraternitat, volguda per Déu. En aquesta lluita els cristians no estem sols, perquè «aquest camí de la fraternitat té també una Mare, anomenada Maria» (FT, 278).

Maria, la Mare del Senyor, tota pura i immaculada, no resta pas allunyada del camí de la fraternitat, fet de trobaments i diàlegs, de paraules i gestos, de veritat i amor, de perdó i misericòrdia, d’acolliment i ofrena. Ella camina amb el poble cristià i amb tota la humanitat, fent-se presentarreu del món amb la seva actitud maternal i misericordiosa. On es fa present Maria l’esperança brolla en el cor dels qui amb pietat eleven els seus ullsvers ella.

La maternitat universal de la Verge Maria té la seva arrel en la relació única amb Jesús, el seu Fill. Ell és l’autor de la nova humanitat, amb la seva mort i resurrecció. I, en aquest engendrament, Maria, en quant va ser al peu de la creu, com a mare del Redemptor, té aquest paper únic. «Ella va rebre davant la Creu aquesta maternitat universal (cf. Jn 19,26)» (ibídem).

El «sí» de Maria a l’anunci de l’àngel portava en ell mateix la gran missió de la maternitat del Fill de Déu, fet home en les seves entranyes virginals, i la maternitat envers tots els seguidors de Crist al llarg dels segles; sense oblidar tots els cridats a formar part de la unitat del gènere humà, en la fraternitat, mentre caminem per aquest món, i després en la plenitud de les noces de l’Anyell dins l’eternitat de Déu. «Ella, amb el poder del Ressuscitat, vol parir un món nou, on tots siguem germans, on hi hagi lloc per a cada rebutjat de les nostres societats, on resplendeixin la justícia i la pau» (ibídem).