Data: 9 d’octubre de 2022

Estimats diocesans:

No podem oblidar que la finalitat de tota la nostra acció pastoral i evangelitzadora (de la predicació, de la catequesi, del testimoniatge de vida) és sempre conduir a la trobada amb Crist. Tots els nostres esforços han de conduir a facilitar als altres l’experiència de conèixer Jesucrist i ser coneguts per Ell, d’estimar-lo i sentir-ne l’amor immens.

Al començament de l’evangeli segons sant Joan s’explica la trobada dels primers deixebles amb Jesús. La narració posa l’accent precisament en què el seguiment és fruit de la trobada amb Ell. Andreu i Joan, per indicació de Joan Baptista, es van acostar a Jesús i llavors Jesús els va convidar a viure aquesta experiència: “Veniu i ho veureu!” (Jn 1, 39). Serà una vivència que no oblidarien mai. A continuació, Andreu va cridar el seu germà Pere “i el va portar on era Jesús” (1, 41). Després va ser Felip el qui es va trobar amb Jesús i va anar a Natanael i el va convidar dient: “Vine i ho veuràs” (1, 46). Us recomano rellegir aquest passatge de l’evangeli –Jn 1, 35-51- i fixar-vos com la clau per ser deixeble rau en la trobada, en anar cap a Jesús, escoltar-lo, “veure” i viure amb Ell.

També tot el nostre anunci de l’Evangeli ha d’ajudar els altres a viure aquesta trobada. Com aquells deixebles hem de repetir: “hem trobat el Messies”, aquell que esperàvem (1, 41 i 45). La fe cristiana no és un conjunt indiscriminat d’afirmacions dogmàtiques ni un sistema de normes morals o unes directrius per al culte a Déu. La fe cristiana és relació amb una persona que viu, adhesió a la seva persona i decisió lliure de seguir-lo. Per això, la finalitat de les nostres catequesis, homilies, testimonis, de totes les nostres paraules i accions ha de ser sempre conduir a la trobada personal amb Jesucrist, perquè les persones experimentin per elles mateixes el seu amor i es decideixin a seguir-lo i viure seguint el seu estil de vida. En el vigent “Directori per a la catequesi” es recorda que “el fi definitiu de la catequesi és posar algú, no sols en contacte, sinó en comunió, en intimitat amb Jesucrist: només Ell pot conduir-nos a l’amor del Pare en l’Esperit i fer-nos partícips de la vida de la Santíssima Trinitat” (núm. 75).

Per això, la millor manera de transmetre la nostra fe és crear a cada indret i a cada moment les condicions perquè es realitzi la trobada entre els homes i Jesucrist. La fe és encontre amb la persona de Crist que condueix a viure en relació amb Ell, a “estar” amb Ell, a fer-ne memòria (a l’Eucaristia) i a deixar que l’Esperit ens transformi fins que tinguem “la ment de Crist” (1 Cor 2, 16).

Ara bé, la trobada amb Crist involucra tota la persona: el cor, la ment, els sentits. Per això, per conduir a la trobada amb Ell no n’hi ha prou de transmetre uns continguts, sinó que cal introduir-se en una experiència litúrgico-sagramental, en unes relacions afectives, en una vida comunitària i en el servei als germans. Només així podrem provocar la trobada i conduir a viure la comunió amb Jesucrist.