Data: 27 de març de 2022

Com ja sabeu, l’Església de Déu ha estat convocada a Sínode. En aquest sentit s’ha obert un camí, un camí amb un lema “Per una Església sinodal: Comunió, participació i missió».  Aquest camí es va  obrir solemnement els dies 9 i 10 d’octubre del 2021a Roma, i el 17 d’octubre següent a cada Església particular.

De les tres fases d’aquest Sínode ens trobem encara en la primera, és a dir la fase diocesana. Posteriorment seguiran les fases continental i universal que culminarà amb la trobada presencial amb els bisbes convocada a Roma per al mes d’octubre de 2023.

L’Església ha convocat i celebrat sínodes des de molt antic. En aquesta ocasió el Sant Pare ha volgut involucrar en aquest procés sinodal tot el poble de Déu, i amb tres dimensions fonamentals:participació,  escolta i discerniment. A la vegada ens ha recordat que  «Ara comencem aquest camí: bisbes i poble. Aquest camí de l’Església de Roma, que és la que presideix en la caritat totes les Esglésies. Un camí de fraternitat, amor i confiança entre nosaltres».

És significatiu que el Papa fa servir moltes vegades la paraula «camí». Com recorda la Comissió Teològica Internacional, «camí» forma part de l’arrel de la paraula grega “synodos” que, «composta per la preposició “sun” i el substantiu “odos”, indica el camí que recorren junts els membres del Poble de Déu.Així, d’aquesta doble consideració resulta que «camí sinodal» no només significa caminar junts sinó en recerca de discernimentde la voluntat de Déu. I tampoc no nomésa títol personal sinó com a comunitat cristiana, d’acord amb l’expressió de Sant Joan Crisòstom: «l’Església té nom de sínode».

Vull recordar-vos a tots la importància d’aquest  moment que  vivim, a nivell eclesial però també del món en què vivim, i a quèl’Església ha estat enviada. I la importància de plantejar-nos què vol Déu de nosaltres en aquest moment, això és discerniment.

Només la llum de Jesucrist pot esvair les foscors d’un món que notroba la seva orientacióni el seu sentit més enllà dels interessos egoistes i materialistes d’uns quants.

El Sínode no és per entretenir-nos amb discussions vanes, ni per fer debats sobre aspectes relatius i discutibles, el seu objectiu és una emergència evangelitzadora, la situació d’un món que viu a les fosques, que no coneix la llum de Crist.

Us convido doncs a tots a fer aquest camí sinodal, tots junts, com a Església diocesana de Terrassa