Benvolguts germans i germanes, bon dia!
El Jubileu és una bona oportunitat per a aprofundir en el misteri de la bondat i de l’amor de Déu. En aquest temps de Quaresma, l’Església ens convida a conèixer cada vegada més el Senyor Jesús i a viure de manera coherent la fe amb un estil de vida que expressi la misericòrdia del Pare. És un compromís que som cridats a assumir per a oferir als qui trobem el signe concret de la proximitat de Déu. La meva vida, la meva actitud, la manera d’anar per la vida ha de ser justament un signe concret del fet que Déu és a prop nostre. Petits gestos d’amor, de tendresa, de cura, que fan pensar que el Senyor és amb nosaltres, és a prop nostre. I així, s’obre la porta de la misericòrdia.
Avui voldria reflexionar breument amb vosaltres sobre el tema d’aquesta paraula que he dit: el tema del compromís . Què és un comprimís? Què significa comprometre’s? Quan em comprometo vol dir que assumeixo una responsabilitat, una tasca envers algú; i significa també l’estil, l’actitud de fidelitat i de dedicació, d’atenció particular amb què porto endavant aquesta tasca. Cada dia se’ns demana que posem tenacitat en les coses que fem: en la pregària, en el treball, en l’estudi, però també en l’esport, en les activitats lliures… Comprometre’s, en definitiva, vol dir posar la nostra bona voluntat i les nostres forces per a millorar la vida.
També Déu s’ha compromès amb nosaltres. El seu primer compromís va ser crear el món, i malgrat els nostres atemptats per a destruir-lo —i en són molts—, ell es compromet a mantenir-lo viu. Però el seu compromís més gran ha estat donar-nos Jesús. Aquest és el gran compromís de Déu! Sí, Jesús és justament el compromís extrem que Déu ha assumit envers nosaltres. Ho recorda també sant Pau quan escriu que Déu «no va plànyer el seu propi Fill, sinó que el va entregar per tots nosaltres» (Rm 8,32). I, en virtut d’això, juntament amb Jesús el Pare ens donarà qualsevol cosa que necessitem.
I, com s’ha manifestat aquest compromís de Déu per nosaltres? És molt fàcil verificar-ho a l’Evangeli. En Jesús, Déu s’ha compromès completament per a tornar l’esperança als pobres, als qui estaven privats de dignitat, als estrangers, als malalts, als presoners i als pecadors, que acollia amb bondat. En tot això, Jesús era expressió vivent de la misericòrdia del Pare. I voldria referir-me a això: Jesús acollia amb bondat els pecadors. Si nosaltres pensem de manera humana, el pecador seria un enemic de Jesús, un enemic de Déu, però ell se’ls acostava amb bondat, els estimava i els canviava el cor. Tots nosaltres som pecadors: tots! Tots tenim alguna culpa davant Déu. Però no hem de tenir desconfiança. Ell se’ns acosta per a donar-nos el consol, la misericòrdia, el perdó. Aquest és el compromís de Déu i per això ha enviat Jesús: per acostar-se a nosaltres, a tots nosaltres, i obrir la porta del seu amor, del seu cor, de la seva misericòrdia. I això és molt bonic. Molt bonic!
A partir de l’amor misericordiós amb què Jesús ha expressat el compromís de Déu, també nosaltres podem i hem de correspondre al seu amor amb el nostre compromís. I això sobretot en les situacions de més necessitat, on hi ha més set d’esperança. Penso —per exemple— en el nostre compromís amb les persones abandonades, amb les qui carreguen minusvalideses molt pesades, amb els malalts més greus, amb els moribunds, amb els qui no són capaços d’expressar gratitud. A totes aquestes realitats nosaltres portem la misericòrdia de Déu a través d’un compromís de vida que és testimoni de la nostra fe en Crist. Hem de portar sempre aquesta carícia de Déu —perquè Déu ens ha acariciat amb la seva misericòrdia—, portar-la als altres, a aquells que passen necessitat, a aquells que porten un sofriment en el cor o que estan tristos: acostar-se amb aquesta carícia de Déu, que és la mateixa que ell ens ha donat a nosaltres.
Que aquest Jubileu ajudi la nostra ment i el nostre cor a tocar amb la mà el compromís de Déu per cada un de nosaltres, i gràcies a això transformar la nostra vida en un compromís de misericòrdia per a tots.