Papa Francesc
Data de la Jornada: 20 d’octubre de 2024
Data del document: 25 de gener de 2024

Descarregar document