Papa Francesc
Data document: 6 de gener de 2022
Data de la Jornada: 23 d’octubre de 2022

Descarregar document