Els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), reunits els dies 18, 19 i 20 de juliol a Salardú amb motiu de la reunió n. 249 de la CET, han elegit Mons. Salvador Giménez Valls, bisbe de Lleida, com a nou bisbe president del Secretariat Interdiocesà de Custòdia i Promoció de l’Art Sagrat (SICPAS). Mons. Giménez substitueix en el càrrec a Mons. Francesc Pardo, bisbe de Girona, que va morir el proppassat dia 31 de març de 2022; alhora, continua com a bisbe president del Secretariat Interdiocesà de Mitjans de Comunicació Social (SIMCOS) de la CET.

El SICPAS és l’òrgan creat per la CET per coordinar, ajudar i estimular l’acció que es fa a cada una de les diòcesis en ordre a la custòdia, catalogació, conservació i restauració dels monuments i obres d’art sagrat i per promoure i difondre degudament l’art sagrat com a expressió de la fe del poble de Déu. Del SICPAS depèn Catalonia Sacra, el projecte conjunt dels deu bisbats amb seu a Catalunya creat l’any 2012 amb la voluntat de dinamitzar el patrimoni cultural de l’Església.

Així mateix, els bisbes de la CET han elegit Mons. Francesc Conesa i Ferrer, bisbe de Solsona, com a bisbe encarregat de les reunions dels delegats diocesans d’ecumenisme i relacions interreligioses de Catalunya. Mons. Conesa és president de la subcomissió de relacions interconfessionals i diàleg interreligiós de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) i continua com a bisbe president del Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC) de la CET.

Mons. Salvador Giménez Valls va néixer el 31 de maig de 1948 a Muro d’Alcoi, província d’Alacant i arxidiòcesi de València. És Batxiller en Teologia per la Universitat Pontifícia de Salamanca. És llicenciat en Filosofia i Lletres, amb especialització en Història, per la Universitat Literària de València. L’11 de maig de 2005 es feia públic el seu nomenament com a Bisbe Auxiliar de València. Va rebre l’ordenació episcopal el 2 de juliol del mateix any. A la CEE és membre de la Comissió Episcopal de Mitjans de Comunicació Social. El 21 de setembre de 2008, el Sant Pare Benet XVI el nomenà Administrador Apostòlic de Menorca, va prendre possessió de la diòcesi el dia 26 del mateix mes. Després de vuit mesos d’Administrador, va ser nomenat Bisbe d’aquesta diòcesi, el 21 de maig del 2009 i va prendre possessió el dia 11 de juliol de 2009. El 16 de juliol de 2015 va ser nomenat bisbe de Lleida, i el 20 de setembre de 2015 va prendre possessió del càrrec a la Catedral de Lleida.

Mons. Conesa va néixer a Elx el 25 d’agost de 1961. És doctor en Filosofia i Teologia. Durant els seus anys a la diòcesi d’Oriola-Alacant va continuar la seva formació amb lectures, recerques i publicacions, centrades en la filosofia de la religió, la teologia fonamental, la relació entre fe i raó, el problema del mal, la teologia de les religions, la increença contemporània i el Misteri d’Elx. El 27 d’octubre de 2016, el papa Francesc el va nomenar bisbe titular de la diòcesi de Menorca i el 7 de gener de 2017 va ser consagrat i va prendre possessió de la diòcesi a la catedral de Ciutadella. El 3 de gener de 2022, el papa Francesc el va nomenar bisbe titular de la diòcesi de Solsona. Mons. Conesa va iniciar el ministeri episcopal de la diòcesi solsonina el passat dia 12 de març de 2022.