Data: 19 de novembre de 2023

“Quan estem davant d’un pobre no podem girar la mirada cap a una altra banda, perquè això ens impedirà trobar-nos amb el rostre del Senyor Jesús”, diu el Papa Francesc en el seu Missatge per a la VII Jornada Mundial dels Pobres, que s’escau aquest diumenge. Amb el lema “No apartis el teu rostre del pobre” (Tb 4,7), ens exhorta a interpretar la realitat a partir del Llibre de Tobit, text poc conegut de l’Antic Testament, que encara avui ens parla a nosaltres, i ens convida a fer bones obres i a viure amb justícia.

Creix la pobresa en el nostre món, sobretot infants i ancians, i el crit dels qui demanen ajuda, suport i solidaritat es fa cada cop més fort, diu el missatge, convidant a parar atenció als pobres, sense donar importància al color de la pell, la condició social o l’origen. “Estem cridats a trobar cada pobre i cada tipus de pobresa, sense indiferència. En un context en què la realitat virtual s’apodera de la vida real i els dos mons es confonen cada cop més, els pobres esdevenen imatges que poden commoure uns moments, però que després queden en la marginació”. El Papa ens demana agrair la tasca de totes les persones que practiquen l’acollida i es comprometen amb els marginats, els qui es fan pobres i amb els pobres. Els qui no es limiten només a donar alguna cosa sinó que escolten, dialoguen, intenten comprendre la situació i les seves causes, per donar consells adequats i referències justes. Sempre atents a les necessitats materials i espirituals, a la promoció integral de la persona.

Cal un compromís polític i administratiu, per garantir a les persones el dret a l’existència, a la integritat corporal, als mitjans necessaris per a un nivell de vida digne: aliment, vestit, habitatge, descans, assistència mèdica i els serveis indispensables que ha de prestar l’Estat a tots els ciutadans. I hi afegeix el dret a la seguretat personal en cas de malaltia, invalidesa, viduïtat, vellesa, atur i, finalment, qualsevol altra eventualitat que el privi, sense culpa seva, dels mitjans necessaris per al seu suport, recordant les paraules de St. Joan XXIII a l’encíclica Pacem in Terris.

Hem de prestar molta atenció a les noves formes de pobresa, com la que generen les guerres, amb inquietud pels nens que viuen en zones de conflicte sense un present serè i un futur digne. “Ningú no podrà acostumar-se mai a aquesta situació”, sentència el Papa, sense oblidar tampoc “les especulacions que, en diversos sectors, porten a un dramàtic augment dels costos que tornen a moltíssimes famílies encara més indigents”.

No podem caure en la retòrica, quan es parla dels pobres, ni quedar-nos en les estadístiques i els números. “Els pobres són persones, tenen rostres, històries, cors i ànimes. Són germans i germanes amb les seves qualitats i defectes, com tots, i és important entrar en una relació personal amb cadascun d’ells”, reclama el Sant Pare. “El que necessiten amb més urgència és la nostra humanitat, el nostre cor obert a l’amor”. I recordant Sta. Teresa de l’Infant Jesús afirma que “la caritat no ha de quedar tancada al fons del cor”. En aquesta casa que és el món, tothom té dret a ser il·luminat per la caritat.