Data: 11 de febrer de 2024

Aquest cap de setmana a les nostres parròquies i esglésies es celebra la Campanya contra la Fam, que organitza cada any, des de 1959, Mans Unides. Es tracta d’una campanya de sensibilització i de col·laboració amb projectes concrets a països del Tercer Món per aportar el nostre ajut enfront del greu problema de la fam de menjar, la fam de cultura i la fam de Déu.

Cada un dels arxiprestats de la diòcesi participa en un projecte concret de desenvolupament cercant la manera d’obtenir els recursos necessaris per cobrir el pressupost: a la República Dominicana en poblacions vulnerables, a Tanzània i a Guatemala amb projectes per la promoció de la dona, a la Índia per la millora en la condició de vida dels nens i a Madagascar per la promoció de l’atenció sanitària primària.

Com a organització catòlica, Mans Unides ajuda a la promoció i el desenvolupament dels països més empobrits del planeta. En aquesta tasca col·laboren molts laics catòlics, la major part com a voluntaris que dediquen temps i esforços per ajudar en la sensibilització i el compromís com a cristians davant les injustícies que hi ha al nostre planeta, la casa comuna de tots.

El lema de la campanya d’enguany és prou significatiu: L’efecte de l’ésser humà. Ens ajuda a reflexionar sobre el greu problema que planteja actualment la situació provocada per l’home amb la seva actuació sobre el planeta i que està portant a un canvi climàtic de conseqüències encara imprevisibles.

El papa Francesc va publicar la tardor de l’any passat una nova exhortació apostòlica dedicada precisament a aquest tema, amb el títol Laudate Deum. El Pontífex reflexiona sobre la situació actual del planeta i les perspectives de futur, incidint especialment en la capacitat humana per ajudar a revertir aquesta situació. El plantejament de fons és la mirada de fe que tenim com a creients sobre l’obra de la creació de Déu, tal i com apareix en el primer llibre de la Bíblia, el llibre del Gènesi.

Francesc ens recorda que hem de reconèixer que “la vida humana és incomprensible sense les altres criatures, perquè tots els éssers de l’univers estem units amb vincles invisibles i conformem una espècie de família universal, una sublim comunió que ens mou a un respecte sagrat, respectuós i humil” (Laudate Deum núm. 67). I encara fa una crida ampla convidant “a cadascú a acompanyar aquest camí de reconciliació amb el món que ens acull, a embellir-ho amb les nostres aportacions, perquè això té a veure amb la dignitat personal i els grans valors” (núm. 69).

Perquè no podem oblidar, com ens recorda el Papa, que la nostra motivació més profunda és d’ordre espiritual, és a dir, Déu ha posat a les nostres mans l’obra de la seva creació per tal que nosaltres sapiguem administrar-la amb els talents i les capacitats que ha sembrat en els nostres cors. No en som els propietaris, sinó els vinyaters de la parcel.la que l’amo de la vinya ens ha encomanat, que és el nostre planeta. I tampoc podem oblidar que moltes de les situacions de pobresa i necessitat que hi ha al món són fruit del mal ús de la terra i dels seus fruits. Si l’ésser humà és l’única espècie capaç de canviar el planeta, aquesta afirmació no és només una constatació negativa pels efectes que provoca la seva acció, sinó que l’hem de convertir en positiva per les possibilitats que té de millora del planeta.

Us convido, doncs, a sentir-nos cada vegada més responsables com a fills de Déu, i a col·laborar també enguany en aquesta campanya. Vull agrair també la dedicació per part de molts, la major part voluntaris en aquests dies de la campanya de Mans Unides, i també al llarg de tot l’any amb altres propostes i activitats encaminades al mateix fi.