Fruit del treball conjunt entre el Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica i l’Església catòlica en matèria de fiscalitat, el Govern de l’Estat espanyol i la Conferència Episcopal Espanyola, amb l’assentament de la Santa Seu, han arribat a un acord pel qual es tramita a la Santa Seu la renúncia a les exempcions, derivades dels Acords, que afecten a les Contribucions Especials i a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).

Amb aquest objectiu, el Govern procedirà a la derogació de la Ordre Ministerial de 5 de juny de 2001 del Ministeri d’Economia i Hisenda on es regula la inclusió de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres a l’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu sobre Assumptes Econòmics.

L’acord es desenvolupa en la voluntat compartida entre el Govern de l’Estat espanyol i la Conferència Episcopal Espanyola d’equiparar el règim fiscal de l’Església catòlica amb les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb el principi de no privilegi i no discriminació.

Avui es fa efectiu aquest acord mitjançant el bescanvi de notes corresponent entre el Govern i la Nunciatura Apostòlica.

Font: Conferència Episcopal Espanyola