Els bisbes espanyols han celebrat la 124a Assemblea Plenària a la seu de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) del 4 al 8 de març de 2024. L’ordre del dia ha estat marcat per la renovació de càrrecs per al quadrienni 2024-2028.

Abans de la sessió inaugural, els bisbes van celebrar l’eucaristia a la capella de la Successió Apostòlica. La va presidir el fins ara president de la CEE, el cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona. A l’homilia va demanar «al Senyor que l’experiència de fraternitat i de comunió que vivim a les Assemblees Plenàries creixi i que busquem més el bé comú, el bé de l’Església, que el bé particular, que el bé de cada diòcesi».

Sessió inaugural

El cardenal Omella també va parlar de comunió en el seu darrer discurs inaugural, amb què va començar aquesta Plenària a les 11.00 hores del dilluns 4 de març.

L’encara president de la CEE, “en arribar al final del meu mandat” va voler dirigir la seva mirada “preferentment a la nostra vida de pastors de l’Església” i donar gràcies “a tots vosaltres, germans bisbes, i a tot el personal que treballa a aquesta casa pel vostre suport, col·laboració i comprensió durant aquests quatre anys de servei. Ha estat una bella etapa en el camí que fem junts cap a la meta, en què ens espera un premi impressionant”.

Després va intervenir l’encarregat de negocis de la Nunciatura Apostòlica a Espanya, Mons. Roman Walczak, que va complir amb l’encàrrec del Nunci d’expressar “sentiments de viva gratitud” al cardenal Omella “per la diligència en el servei prestat a l’Església a Espanya durant

el temps que, comptant amb la confiança merescuda d’aquesta Assemblea episcopal, ha estat al capdavant de la seva digna Presidència”. També va avançar “la seva felicitació al nou president que serà elegit en aquesta Assemblea”.

Participants

En aquesta Assemblea d’eleccions hi han participat 78 persones amb dret a vot: 2 cardenals;

16 arquebisbes; 50 bisbes i 9 auxiliars i l’administrador diocesà de Girona. També es compta amb la presència de cardenals, arquebisbes i bisbes emèrits.

S’han incorporat a la Plenària l’arquebisbe coadjutor de Mèrida-Badajoz, Mons. José Rodríguez Carballo;

l’arquebisbe de Pamplona i bisbe de Tudela, Mons. Florencio Roselló; i el bisbe de Palència, Mons. Mikel Garciandía.

El bisbe electe de Girona, el monjo cistercenc Octavi Vilà, va assistir a la sessió inaugural, encara que no hi ha pogut participar perquè no és membre de ple dret fins a la seva ordenació episcopal, el proper 21 d’abril.

Agraïment per la contribució de l´Església espanyola a la JMJ

El dilluns 4 de març va intervenir a l’Assemblea Plenària el bisbe de Setúbal, el cardenal Américo Aguiar, com a president de la Fundació JMJ Lisboa 2023, per mostrar el seu agraïment per la contribució de l’Església espanyola a aquesta trobada.

A més, va lliurar al cardenal Omella un quadre commemoratiu.

100.000 joves espanyols, entre inscrits i els que van viatjar pel seu compte, van participar de l’1 al 6 d’agost de 2023 a la Jornada Mundial de la Joventut.

Amb ells, gairebé un miler de sacerdots i 71 bisbes espanyols.

Renovació dels càrrecs de la CEE

En aquesta Assemblea Plenària s’han renovat tots els càrrecs de la CEE per al quadrienni 2024-2028, excepte el de secretari general, que es tria per a un període de cinc anys.

Abans de les votacions, es van repassar les activitats que s’han dut a terme durant el quadrienni que ara s’acaba, el 2020-2024.

Les votacions van començar dimarts 5 de març amb l’elecció de Mons. Luis Argüello com a president de la CEE, amb 48 vots a la primera votació.

Després, va ser elegit el cardenal José Cobo com a vicepresident, amb 39 vots a la segona votació.

Aquell mateix dia es van triar els sis membres de la Comissió Executiva i els presidents de les deu comissions i les vuit subcomissions episcopals.

Dimecres, 6 de març, al matí, van concloure les votacions amb l’elecció del president del Consell Episcopal d’Afers Jurídics i dels tres membres del Consell Episcopal d’Economia.

Dimecres a la tarda van quedar constituïdes la Comissió Executiva i la Comissió Permanent. I dijous, dia 7, les comissions episcopals a què s’han incorporat, com a membres, els bisbes que no ocupen cap dels càrrecs anteriors.

Aprovació de l’estructura del pla proposada per la Permanent per a la reparació integral de víctimes d’abusos sexuals

L’Assemblea Plenària ha aprovat els principis informadors del pla de reparació integral de víctimes d’abusos sexuals a l’àmbit eclesiàstic del qual emanaran les normes generals que s’aplicaran en els casos de reparació.

Ho ha presentat el Servei de coordinació i assessorament de les oficines per a la protecció de menors. Al gener, la Comissió Permanent va revisar el text que ja incorporava les observacions dels bisbes i les idees recollides al Missatge al Poble de Déu de la Plenària. Ara s’hi incorporaran les indicacions del Consell Episcopal per a Assumptes Jurídics i de l’òrgan de compliance de la Conferència Episcopal.

Aquest pla de reparació integral està orientat a evitar que els casos d’abusos a menors tornin a repetir-se.

Alhora, planteja com oferir a les víctimes una reparació integral i adequada donant resposta a la demanda que cada cas particular requereix.

D’altra banda, el director del Servei d’Assessorament a les Oficines de Protecció de menors, Mons. Jesús Torrente, també ha portat a la Plenària l’informe del treball realitzat per les oficines durant el 2023. En aquest període s’ha duplicat el nombre de persones

que han rebut formació per a la prevenció d’abusos: 250.000 persones; entre elles 180.000 infants i adolescents, prop de 30.000 professors, 22.000 pares i mares, 8.000 sacerdots i consagrats i 8.200 monitors. Més de la meitat dels seminaristes espanyols van rebre formació sobre aquesta qüestió. La tasca de formació és l’eix de la prevenció dels abusos que està desenvolupant l’Església. També les oficines van acollir el testimoni de 155 persones que havien patit abusos des dels anys 40 fins als nostres dies. Amb ells es van seguir els protocols indicats.

Exhortació pastoral sobre la identitat i marc de la Pastoral amb migrants

La Plenària està debatent l’aprovació de l’exhortació pastoral “Comunitats acollidores i missioneres.

Exhortació pastoral sobre la identitat i marc de la Pastoral amb migrants”. És un text redactat per la Subcomissió Episcopal per a les Migracions i la Mobilitat humana, però que també compta amb les aportacions dels bisbes de la Subcomissió Episcopal per a l’Acció Caritativa i Social . Aquestes dues subcomissions integren la Comissió Episcopal per a la Pastoral Social i Promoció Humana. El seu president, Mons. Jesús Fernández González, ha estat l’encarregat de fer-ne la presentació.

Aquesta Exhortació Pastoral, on s’ha treballat després un procés d’escolta i reflexió, actualitza l’últim document de referència de la CEE, del 2007, per oferir un nou marc de referència per a la pastoral amb persones migrades a l’Església d’Espanya.

El document aporta un enfocament transversal amb l’objectiu d’aprofundir en la proximitat, la catolicitat, l’hospitalitat, la cultura de la trobada i la ciutadania plena, com a eixos per promoure la integració de les persones migrades i la seva diversitat cultural a tots els nivells de la

vida del Poble de Déu. Proposa una pedagogia pastoral més centrada a treballar en xarxa i per projectes. A més, ofereix orientacions, claus de transformació i un conjunt de fins a 42 propostes i bones pràctiques.

Els criteris d’acció que proposa són: El dret a no haver de migrar, el dret a migrar i a la ciutadania mundial, la necessitat d’una autoritat mundial, la importància de la dimensió catòlica de l’Església i el desenvolupament en cada pastoral d’aquest poble

de Déu que és «catòlic», així es desenvolupa a cada pastoral, l’horitzó de la cultura de la trobada. Es tracta també de fer una pastoral on la diversitat en harmonia sigui la manera de caminar junts.

Seminaris

Els bisbes espanyols van viatjar a Roma uns dies després de finalitzar la Plenària de novembre per assistir, el dia 28, a una trobada amb el papa Francesc i el Dicasteri per al Clergat.

En aquesta reunió se’ls va lliurar el document “Criteris per a l’actualització de la formació sacerdotal inicial als Seminaris Majors de les Esglésies particulars que conformen la Conferència Episcopal Espanyola”. Un document que assenyala les pautes i els criteris que s’han de posar en marxa a les diòcesis durant els dos propers anys.

El president de la Subcomissió Episcopal per als Seminaris, Mons. Jesús Vidal, ha treballat des de llavors sobre aquest text.

A la Permanent de gener ja va presentar un avenç. A més, es va acordar la constitució d’una comissió ad hoc, formada per vuit rectors de diferents zones, per continuar treballant conjuntament sobre aquest tema.

A la Plenària, Mons. Vidal està presentant tot aquest procés.

Està previst que els bisbes estableixin un calendari de treball i assenyalin els temes que s’inclouran en una enquesta que contestaran tots els prelats sobre aquesta qüestió.

Sínode sobre la Sinodalitat

Mons. Vicente Jiménez Zamora, com a coordinador de l’equip sinodal de la CEE, ha exposat a la Plenària les diferents iniciatives que s’estan duent a terme a les diòcesis com a preparació a la segona sessió de la XVI Assemblea General Ordinària del Sínode, que tindrà lloc

el proper octubre. Aquest equip sinodal continua treballant en coordinació amb les diòcesis per animar aquests projectes.

Altres temes de l’ordre del dia

L’Assemblea Plenària ha aprovat la celebració del Congrés de Pastoral Vocacional que tindrà lloc el 2025 i s’estan buscant les dates més adequades.

Com és habitual a la primera Plenària de l’any, també s’han aprovat les Intencions de la Conferència Episcopal de l’any 2025 per les quals resa la Xarxa Mundial de Pregària del Papa (Apostolat de l’Oració).

A més, s’ha donat el vistiplau per a l’erecció i l’aprovació dels estatuts de la Fundació Educativa “Consolació” i per a la modificació dels estatuts de la Federació d’entitats cristianes de temps lliure “DIDANIA” i dels “Scout Catòlics de Galícia

”.

Els bisbes han rebut informació sobre l’estat actual del grup Absis (TRETZE I COPE) i del secretariat per al sosteniment de l’Església.

La Plenària ha tractat diversos assumptes econòmics i de seguiment.

Nomenaments de la Comissió Permanent

A la reunió de constitució de la Comissió Permanent, es van aprovar els nomenaments següents:

José Antonio García Quintana, SJ, com a director del departament per a la Pastoral Penitenciària.

Juan Vicente González Font, laic de l’arxidiòcesi de Burgos, com a president del Moviment Scout Catòlic (MSC).