La Comissió Permanent de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) ha celebrat la seva 265a reunió els dies 30 i 31 de gener a Madrid. Amb aquesta trobada es tanca el quadrienni 2020-2024. A la propera Assemblea Plenària, que tindrà lloc del 4 al 8 de març, es renovaran tots els càrrecs de la CEE, excepte el del Secretari General, que té mandat per cinc anys.

Nota en suport al papa Francesc

La Comissió Permanent de la Conferència Episcopal Espanyola expressa la seva profunda comunió eclesial i adhesió al sant Pare Francesc, successor de l’apòstol Pere, així com al seu magisteri com a pastor de l’Església universal.

Com assenyala el Concili Vaticà II (cf. L.G. 18), el successor de Pere és principi i fonament visible de la unitat de la fe i de la comunió eclesial.

Agraïm al Papa els seus ensenyaments al Poble de Déu que, en continuïtat amb la tradició de l’Església, fan que l’Evangeli continuï essent Bona Nova per a tots els homes i les dones d’avui.

Demanem a Crist, Bon Pastor, per la salut, intencions i ministeri de Sa Santedat.

 

Protecció de menors

Els bisbes de la Comissió Permanent han estudiat el pla de reparació integral de víctimes d’abusos sexuals a l’àmbit eclesiàstic que ha presentat el Servei de coordinació i assessorament de les oficines per a la protecció de menors. A la Plenària de novembre ja es va presentar una primera proposta. La Permanent ha estudiat el nou esborrany que incorpora les observacions dels bisbes i les idees recollides al Missatge al Poble de Déu de la Plenària, a més de les indicacions del Consell Episcopal per a Assumptes Jurídics. La Permanent ha avaluat el text, que passarà a la Plenària del març.

Aquest pla de reparació integral està orientat a evitar que els casos d’abusos a menors tornin a repetir-se. Alhora, planteja com oferir a les víctimes una reparació integral i adequada donant resposta a la demanda que cada cas particular requereix.

En aquest sentit, la Comissió Permanent ha aprovat la creació de la Comissió d’arbitratge prevista al Pla de Reparació Integral a les Víctimes. Aquesta Comissió, d’àmbit nacional, tindrà com a objectiu l’estudi de les denúncies presentades a les Oficines de Protecció de menors però que, per diversos motius no poden tenir recorregut en l’àmbit judicial civil, canònic o penal.

També s’ha presentat el darrer informe actualitzat de “Per donar Llum”, després d’integrar les aportacions i recomanacions de l’informe del Defensor del Poble i de l’Informe-Auditoria elaborat, a petició de la CEE, pel despatx de Cremades & Calvo Sotelo, que va ser lliurat formalment al desembre.

 

Seminaris

Mons. Jesús Vidal, president de la Subcomissió Episcopal per als Seminaris, ha presentat a la Comissió Permanent el treball realitzat sobre el document “Criteris per a l’actualització de la formació sacerdotal inicial als Seminaris Majors de les Esglésies particulars que conformen la Conferència Episcopal Espanyola”. Aquest document va ser rebut a la reunió del 28 de novembre a Roma de la Conferència Episcopal amb el papa Francesc i el Dicasteri per al Clergat. Els bisbes han acordat la constitució duna Comissió ad hoc formada per vuit rectors de diferents zones per treballar conjuntament sobre aquest tema.

Els treballs presentats passen a la propera Assemblea Plenària de març, on s’establirà el calendari d’aquests treballs i s’assenyalaran els temes que s’inclouran en una enquesta que es realitzarà a tots els bisbes sobre aquesta qüestió.

 

Pastoral amb migrants

També es presentarà a la Plenària el document “Comunitats acollidores i missioneres. Exhortació pastoral sobre la identitat i el marc de la Pastoral amb migrants”. La Permanent ha conegut l’esborrany que ha redactat la Subcomissió Episcopal per a les Migracions i la Mobilitat humana i que també compta amb les aportacions dels bisbes de la Subcomissió Episcopal per a l’Acció Caritativa i Social. Aquestes dues subcomissions integren la Comissió Episcopal per a la Pastoral Social i Promoció Humana. El seu president en funcions i bisbe d’Astorga, Mons. Jesús Fernández González, i l’arquebisbe de Madrid, Card. José Cobo, han estat els encarregats de presentar el text.

 

Altres temes de l’ordre del dia

La Comissió Permanent també ha dedicat un temps per parlar sobre el Sínode dels Bisbes amb la intervenció del secretari de l’equip sinodal de la CEE, Luis Manuel Romero, que ha exposat un informe sobre els passos que s’estan fent i les propostes d’acció per a aquest temps entre les dues sessions de la XVI Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes.

La Permanent ha aprovat el temari de l’Assemblea Plenària de març. A més, els presidents de les comissions episcopals han parlat sobre les seves activitats i projectes.

Com és habitual, els bisbes han rebut informació sobre l’estat actual d’Abside Media (TRECE i COPE) i han tractat diferents temes de seguiment i econòmics.

A més, els bisbes de la Comissió Permanent han estat informats de dos nomenaments recents. El sacerdot Carlos Antonio Cerezuela ha estat nomenat Jutge Auditor del Tribunal de la Trencada de la Nunciatura Apostòlica a Espanya, i José María Calderón, director Nacional de les Obres Missionals Pontifícies a Espanya per a un segon quinquenni. Aquest nomenament correspon al Dicasteri per a l’Evangelització, entre la terna que va presentar la Plenària de novembre.

Al capítol de nomenaments, la Comissió Permanent ha autoritzat a la Subcomissió Episcopal per a les Relacions Interconfessionals i el Diàleg Interreligiós el nomenament del sacerdot Francisco Varo, de la Universitat de Navarra, com a nou assessor d’aquesta Subcomissió.

Font: Conferència Episcopal Espanyola