En finalitzar la seva Assembla Plenària, els Bisbes de la Conferència Episcopal Espanyola han fet pública una Nota sobre la situació dels immigrants a les Illes Canàries

El text és aquest:

Davant la situació dels immigrants a les Illes Canàries

Els darrers mesos estan arribant milers d’immigrants a les Illes Canàries. Molts han mort en el transcurs del seu dramàtic viatge. Els Bisbes de les dues Diòcesis d’aquestes illes s’han adreçat als fidels catòlics i a la societat en general. Volem unir-nos a la seva reflexió i a la seva crida, ja que el problema no és només de Canàries, és de tota Espanya, europeu i global, i els qui pateixen les migracions forçades gaudeixen d’una dignitat inalienable i compartida amb tots nosaltres. Per a un cristià, el migrant és fill de Déu, un germà amb una vida marcada pel dolor i el sofriment que cerca l’esperança d’aconseguir una vida millor. No podem romandre aliens al seu dolor ni indiferents a l’hora de valorar l’extraordinària aportació dels que arriben a les nostres societats envellides.

Tampoc no podem obviar la complexitat de situacions que convergeixen en aquest drama:

La injustícia del comerç internacional, la fam, les guerres induïdes en països amb rics recursos miners, els règims polítics dictatorials que espolien i reprimeixen el seu poble, les persecucions polítiques i religioses, les màfies organitzades, la utilització dels fluxos migratoris com a forma de pressió política. La necessària regulació de les migracions passa per abordar les seves causes per assegurar el primer dret d’un immigrant: quedar-se o tornar a casa seva de manera voluntària.

És imprescindible crear als països d’origen possibilitats concretes de viure amb dignitat i simultàniament, en les destinacions, salvar la seva vida i fer-nos càrrec de la seva existència mitjançant un conjunt d’accions que el Papa resumeix amb els verbs «acollir, protegir, promoure i integrar».

La Unió Europea i l’Estat espanyol han d’assumir que no es poden crear guetos insulars per evadir el problema migratori. Com afirma el papa Francesc, als països d’arribada caldrà cercar l’equilibri adient entre la protecció dels drets dels ciutadans i la garantia d’acollida i assistència als migrants. Concretament, el Papa assenyala algunes «respostes indispensables» especialment per als que fugen de les «greus crisis humanitàries»: augmentar i simplificar la concessió de visats; obrir corredors humanitaris; garantir l’habitatge, la seguretat i els serveis essencials; oferir oportunitats de feina i formació; fomentar la reunificació familiar; protegir els menors; garantir la llibertat religiosa i promoure la inclusió social (FT 38-40).

Les comunitats cristianes hem d’oferir un singular testimoni de fraternitat i ciutadania en l’acollida, cura i promoció dels que arriben i en l’acció moral i política contra les causes de tant sofriment. Com diu el papa Francesc: «No hem pas d’esperar-ho tot dels qui ens governen… És possible començar des de baix i d’un a un, pugnar pel més concret i local, fins al darrer racó de la pàtria i del món, amb la mateixa cura que el viatger de Samaria va tenir per cada nafra del ferit». (FT 77-78).