Davant les paraules del Fiscal General de l’Estat, Álvaro García Ortiz, en la compareixença d’avui dia 16 al Senat i la informació atribuïda a fonts de la fiscalia pel diari El País, la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) vol manifestar que:
– La CEE i les diòcesis espanyoles mantenen una decidida relació de col·laboració amb la Justícia, i en concret, amb la Fiscalia, dins dels límits que la mateixa Llei permet.
– La CEE va remetre a la fiscalia els relats sobre denúncies d’abusos rebuts per El País perquè pogués investigar els fets denunciats per aquest diari.
– La Fiscalia va sol·licitar a les diòcesis “informació sobre les denúncies o testimonis demanats des de l’oficina d’assistència a les víctimes relatius a la comissió de delictes contra la llibertat sexual contra menors d’edat”. En vista de les funcions recollides a l’Estatut orgànic del ministeri fiscal, produeix estranyesa aquesta sol·licitud del Fiscal General.
– En qualsevol cas, les diòcesis, en la línia del que ha reiterat la Santa Seu en nombroses ocasions, comuniquen a les fiscalies les denúncies de menors d’edat recollides a les oficines quan en tenen coneixement.
– Les denúncies o testimonis recollits de menors a les oficines ja s’han tramès a la Fiscalia de la manera prevista per la Llei.
– A més, vol reiterar la disposició absoluta a col·laborar en l’aclariment de tots els casos i fa una crida a tots els poders de l’Estat a treballar conjuntament a favor de totes les víctimes.
Madrid, 16 de febrer de 2023