La Comissió Permanent de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) s’ha reunit a Madrid els dies 22 i 23 de juny de 2021 en reunió ordinària. Hi van assistir des de Catalunya el Cardenal President Joan Josep Omella, l’Arquebisbe d’Urgell Mons. Vives, el bisbe de Tortosa Mons. Benavent, i de forma telemàtica, l’Arquebisbe de Tarragona Mons. Planellas.

Temes tractats: Posada en marxa de l’itinerari del proper Sínode dels bisbes

A l’octubre de l’any vinent l’Església celebrarà una reunió del Sínode dels bisbes amb el tema “Per una Església sinodal: comunió, participació i missió”. El papa Francesc ha volgut que tots els bisbes i les diòcesis participin de l’itinerari sinodal amb una celebració de l’obertura del Sínode a cada diòcesi, prevista per al 17 d’octubre.

La fase diocesana del Sínode preveu l’escolta a tot el Poble de Déu, amb particular atenció als allunyats. Per a això, cada diòcesi nomenarà un responsable diocesà per a la consulta sinodal. Mons. Vicente Jiménez Zamora, arquebisbe emèrit de Saragossa, ha estat encarregat de la tasca de coordinar els treballs relatius al Sínode perquè es pugui exposar un itinerari a seguir.

A més, s’ha acordat que el 30 d’abril de 2022 sigui la data per a la celebració de l’Assemblea presinodal del Sínode dels Bisbes per a l’Església a Espanya.

Modificació del Reglament dels organismes de la CEE

L’entrada en vigor dels nous estatuts de la CEE, a partir de la reunió Plenària de març de 2020, comporta l’elaboració d’un nou reglament per a cada un dels organismes que articulen la CEE: l’Assemblea Plenària, la Comissió Permanent, la Comissió Executiva i les Comissions Episcopals. La Comissió Permanent, a la seva trobada anterior, va preveure que això s’estudiés en profunditat en aquesta reunió. Els bisbes membres han conegut els reglaments de cada un dels organismes, que tornaran a ser estudiats en la següent reunió de la Permanent, abans del seu pas a l’Assemblea Plenària de novembre.

Posada en marxa de l’obligació de compliment normatiu (Compliance)

Els bisbes han estudiat en aquests dies el necessari desenvolupament d’un pla de compliment normatiu a la Conferència Episcopal. Per això han estat presentades diverses propostes per al desenvolupament d’aquesta activitat amb experts de reconegut prestigi.

La dificultat que presenten generalment els despatxos o bufets és el desconeixement de la complexitat organitzativa i jurídica interna de les entitats de l’Església Catòlica, cosa que requereix coneixements de Dret Canònic i Eclesiàstic de l’Estat per poder oferir programes que resultin precisos, eficaços i fiables.

La Comissió Executiva, a la reunió del 9 de juny de 2021, va acordar designar Rich&associats a la realització del Compliance de la Conferència Episcopal Espanyola.

Línies d’acció pastoral de la CEE per al quinquenni 2021-2025

Els bisbes de la Comissió Permanent han conegut la versió final de les “Línies d’Acció Pastoral de la Conferència Episcopal Espanyola per al quinquenni 2021-2025” després d’introduir les aportacions dels bisbes a l’Assemblea Plenària del passat mes d’abril, que va aprovar aquest document. També s’ha incorporat l’itinerari del proper Sínode.

“Fidels a l’enviament missioner. Claus del context actual, marc eclesial i línies de treball” és el títol d’aquest document que té com a finalitat ajudar la Conferència Episcopal i les seves Comissions i serveis a la conversió pastoral, personal i institucional.

Reunió amb els responsables diocesans d’atenció a les víctimes d’abusos

La Comissió Permanent ha aprovat convocar els responsables diocesans d’atenció a les víctimes d’abusos a una reunió conjunta el proper mes de setembre després de la creació, a la Plenària del mes d’abril, del servei d’assessorament per a les oficines diocesanes per la protecció dels menors i la prevenció d’abusos.

Projecte Ecclesia, en paper i en digital

El president de la Comissió Episcopal per a les Comunicacions Socials, Mons. José Manuel Lorca, ha presentat als membres de la Comissió Permanent el nou projecte de la revista Ecclesia, en paper i digital. La revista vol portar el seu contingut de qualitat en paper a l’àmbit digital. La seva directora, Sílvia Rozas, que també hi ha intervingut, ha fet present a la Permanent aquest afany, que ha estat ben rebut pels bisbes.

Altres temes de l’ordre del dia

  • Els bisbes de la Comissió Permanent han aprovat les traduccions de les lletanies de sant Josep i el calendari de reunions dels òrgans de la CEE per a l’any 2022.
  • També s’ha dialogat sobre la participació de la CEE a la Jornada Mundial de la Joventut que se celebrarà a Portugal el 2023.
  • En el capítol econòmic, s’han estudiat els balanços i liquidació pressupostària del Fons Comú Interdiocesà de la CEE de l’any 2020, per a la seva aprovació a la Plenària de novembre.
  • A més han rebut informació sobre l’estat actual d’Abside, que integra COPE i TRECE; sobre les activitats de les Comissions Episcopals, i sobre diferents temes econòmics i de seguiment.
  • La Comissió Permanent també ha aprovat diversos nomenaments.