29 Març 1973
de la Conferència Episcopal Tarraconense a propòsit de la Instrucció Immensae Caritatis , de la Congregació per a la Disciplina dels Sagraments

docCet29031973.doc