Data: 10 d’octubre de 2021

Octubre és el mes tradicionalment dedicat a l’impuls missioner per part de l’Església Catòlica, i es vol desvetllar en tots els fidels l’esperit missioner per a la missió universal. Hauríem de prendre consciència de la responsabilitat comuna que tots els batejats tenim davant l’evangelització del món sencer. Per això és bo que s’informi sobre les missions al món sencer, les seves necessitats, i la importància i urgència de participar-hi activament, segons les pròpies possibilitats.

La pandèmia està deixant en els països pobres i en les joves comunitats cristianes en terres de missió profundes ferides que estan essent, però, cicatritzades gràcies a l’esforç dels missioners i de moltes altres institucions i grups de persones de bona voluntat, que fomenten els llaços de col·laboració, ajuda mútua i xarxes comunitàries, que construeixen la fraternitat humana integral. Els missioners, amb els equips de voluntaris, en moltes parròquies, escoles, dispensaris, promocions agrícoles i de salut, estan fent cada dia que s’enderroquin els murs separadors gràcies a la dimensió universal de la caritat, que no discrimina ningú. “L’amor només sap de compassió i de dignitat”, diu el Papa Francesc al n. 62 de la seva encíclica Fratelli tutti.

El gran teòleg suís Hans Urs von Balthasar (1905-1988) afirmava que “només l’amor és digne de fe”. La missió envers els qui encara no coneixen Jesús i la “sortida” generosa envers territoris i “perifèries” desconegudes, per anunciar-hi l’Evangeli, no s’entén ni és convincent, sense estimar, a semblança de Jesús. L’amor concret per cada persona és al centre de la missió evangelitzadora de l’Església. Només l’amor atreu, només l’amor venç i convenç. Paraules i obres de l’anunci de la fe cristiana han de sorgir de l’amor, tal com afirma sant Joan: Nosaltres hem conegut l’amor que Déu ens té i hi hem cregut. Déu és amor, i el qui està en l’amor està en Déu, i Déu està en ell” (1Jo 4,16).

El treball missioner ampli es proposa cinc grans objectius: 1. Donar a conèixer l’activitat missionera de l’Església; 2. Fer comprendre a tots els fidels la importància de les missions en el món actual; 3. Estimular el fervor missioner de tots els fidels i promoure les vocacions missioneres; 4. Promoure la Cooperació missionera espiritual per mitjà de l’oració i l’oferiment de sacrificis per les missions i els missioners en el món sencer; i 5. Promoure la Cooperació missionera material, sol·licitant l’ajuda econòmica a favor de les Missions.

En aquest temps de pandèmia, hem de continuar sostenint els missioners i les seves activitats pastorals arreu del món. Aquests objectius els manté desperts la Delegació Diocesana de Missions d’Urgell amb un treball constant que és digne d’agrair. Els sacerdots, religiosos i laics que serveixen sobretot els més pobres en diferents llocs del món, necessiten de mitjans per donar a conèixer Jesús, no només amb la paraula, sinó amb el compromís concret envers la promoció humana que sempre acompanya la missió. Gràcies per cooperar amb l’acció missionera de l’Església, des de les parròquies i escoles, com des d’altres institucions o de forma personal. Déu us beneeixi i us doni la seva pau!