Data: 31 de desembre de 2023

Benvolguts diocesans,

El primer dia de l’any l’Església celebra, juntament amb Maria com a Mare de Déu, la Jornada Mundial de la Pau. El Papa ens ha ofert aquest any una reflexió profunda sobre la importància d’orientar tots els progressos científics i tècnics a la consecució de la pau i de posar-los sempre al servei de l’ésser humà i del bé comú.

La capacitat de la intel·ligència humana i el seu poder creatiu s’expressen en el desenvolupament de la ciència i les conquestes de la tècnica, que porten al perfeccionament de l’ésser humà i a la transformació del món. Ara bé, juntament amb les oportunitats de creixement, advertim també la presència d’importants riscos, que reclamen un compromís d’actuació de manera ètica i responsable.

Una manifestació del progrés en aquests camps és el desenvolupament de noves tecnologies i instruments digitals. Entre ells hi ha les diverses formes del que s’ha anomenat “intel·ligència artificial”. Amb aquest terme es designa un conjunt variat de tècniques destinades a fer que les màquines reprodueixin les capacitats cognitives dels éssers humans. El seu desenvolupament pot suposar, sens dubte, un avenç per a la humanitat (estalvi d’esforços, producció més eficient, transports més àgils, etc.).

La tecnologia de la intel·ligència artificial, però, també ofereix nombroses possibilitats de control dels éssers humans (per exemple, recollint-ne informació digital i, llavors, conduint els seus hàbits mentals, relacionals o de consum), de manipulació de la informació, d’interferència en els processos electorals i, fins i tot, d’utilització amb finalitats militars. El Papa ens recorda que “una màquina, tot i ser intel·ligent, no deixa de ser sempre una màquina”; per això, “l’objectiu i el significat de les seves operacions continuaran essent determinades o habilitades per éssers humans que tenen un propi univers de valors”. És per això que és molt important que, en l’ús d’aquestes tecnologies, els éssers humans siguem capaços d’actuar de manera responsable i respectar els valors humans fonamentals.

En el seu missatge, el Papa reclama, a més, que hi hagi organismes encarregats d’examinar les qüestions ètiques que sorgeixin i de tutelar els drets de les persones que utilitzin aquests mitjans o en rebin la influència. És més, demana que les nacions adoptin “un tractat internacional vinculant, que reguli el desenvolupament i l’ús de la intel·ligència artificial en les seves múltiples formes”. És important que tota aquesta tecnologia es posi al servei d’un món més just i més humà.

Que el Senyor us ompli de benediccions cada dia d’aquest nou any que comença!