De cara a la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, que tindrà lloc del 18 al 25 de gener, la Secretaria general del Sínode dels Bisbes i el Pontifici Consell per la Promoció de la Unitat dels Cristians ofereixen aquesta pregària, inspirada en el tema de la Setmana de Pregària, que es podria adjuntar a les propostes ja fetes:

“Pare celestial,

com els Mags van viatjar vers Betlem guiats per l’estrella,

així, amb la vostra llum celestial,

guieu l’Església Catòlica perquè camini unida a tots els cristians

durant aquest període sinodal.

 

Com els Mags estaven units en la seva adoració de Crist,

apropeu-nos al vostre Fill

i apropeu-nos també els uns als altres,

de manera que donem un signe de la unitat que Vós desitgeu

per a la vostra Església i per a tota la creació.

Us ho demanem per Crist Senyor nostre. Amén”.